Egyetemünk kérdései az országgyűlésen 1825-1944.

KULCSÁR ERZSÉBET: Egyetemünk kérdései az országgyűlésen 1825-1944. Budapest, 1982. 387 p.


Tartalom

Előszó
  7
A rövidítések jegyzéke
 12
Országgyűlési ciklusok
 14
 1825-27
 14
 1832-36
 15
 1843-44
 15
 1847-48
 18
 1865-68
 21
 1869-72
 23
 1872-75
 33
 1875-78
 39
 1878-81
 42
 1881-84
 44
 1884-87
 46
 1887-92
 47
 1892-96
 49
 1896-1901 
 55
 1901-06
 62
 1906-11
 73
 1910-18
 79
 1920-22
 93
 1922-26
106
 1927-32
120
 1931-36
142
 1935-40
158
 1939-44
176
Jegyzetek
189
Függelék
229
 1. Törvényjavaslat a pesti királyi egyetem újból szervezése tárgyában (1870. április 7.) 
230
 2. Törvényjavaslat a főtanodai oktatásról (1873. június 26.)
237
 3. Az 1883. évi XXX. törvénycikk. A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről
286
 4. A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883:XXX. törvény-cikk módosítása tárgyában (1890. évi XXX. tc.)
291
 5. Az 1920. évi XXV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról
294
 6. Törvényjavaslat a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozásról szóló 1920. évi XXV. törvénycikk módosításáról (1928. február 29.) 
297
 7. Törvényjavaslat a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomány-egyetem alapításának háromszázadik évfordulójáról (1935. május 2.)
299
 8. Törvényjavaslat az egyetemi és főiskolai hallgatók felvételének szabályozásáról (1940. november 15.)
303
Rezümé: Die Fragen der Budapester Universität vor dem Parlament 1825-1944
313
Névmutató
321