404/b. Magyar Tudományos Akadémiával kapcsolatos iratok

1877-1973

31 doboz = 3,73 ifm

 

Az állagban Pais Dezső hagyatékának az MTA-val kapcsolatos iratait helyeztük el. A terjedelmes, zömében az 1950-es és 1960-as évekből származó anyagban az egész magyar tudományos életet, ezen belül is elsősorban a nyelv-, illetve irodalomtu­dományt befolyásoló állásfoglalások és döntések, valamint az ezekhez csatlakozó előterjesztések és viták találhatóak. Az akadémiai közgyűlések meghívói és jegyzőkönyvei, a tagajánlá­sok, a kandidátusi és doktori értekezések iratai, a különböző jelentések mellett Pais Dezső szakterülete: a nyelvtudomány, a nyelvtudománnyal foglalkozó akadémiai ülések dokumentumai teszik ki az állag nagyvészét. Rengeteg - Pais Dezső személyét is érintő - adatot lelhetünk a Nyelv- és Irodalomtudományi Osz­tály, a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság, a Nyelvtudományi Bizottság, a Nyelvtudományi Intézet, a Helyesírási Bizottság, valamint más akadémiai bizottságok munkájára és tevékenységére vonatkozóan. Az állaghoz - annak minden dobozához - részletes áttekintő jegyzék készült, mely levéltárunkban áll a kutatók rendelkezésére.

 

1-31. doboz

(1877) 1930-1973.