403/e. Kéziratok, fordítások

1942-1985

11 doboz = 1,32 ifm

 

 

1.

doboz

Cikkek, recenziók, megemlékezések

1953-77.

2.

Egyetemi jegyzetek

 

3.

Disszertációk bírálata, lektori vélemények

1959-1971.

4.

Referátumok a Zentralblatt für Geologie und Paleontologie című folyóirat részére

1965-1976.

5.

Bogsch László fordításai

1952-1968.

6.

Idegen szerzők kéziratai

1950-1959.

7.

Idegen szerzők kéziratai

 

8.

Őslénytan című mű kézirata,  TV-nek küldött kéziratai

1965-1980.

9.

Bevezetés az őslénytanba c. mű kézirata

 

10.

A 350, évfordulóra készült TTK története kézirata

Rendszeres ősállattan c. mű kézirata

Publikációi jegyzéke  

1956-1985.

11.

Előadások, rádióelőadások, tanulmányok kéziratai

1942-1982.