402. Fejér Lipót iratai

 

1872-1959

68 doboz = 8,16 ifm

 

            Fejér Lipót (Pécs, 1880. febr. 9. - Bp. 1959. okt. 15.) a század egyik legjelentősebb matematikusa. A budapesti Műegyetemen, majd bölcsészkaron, Berlinben, Göttingenben, Párizsban tanult. 1905-ig a budapesti tudományegyetem matematikai intézetében dolgozott. Innét a kolozsvári egyetemre került, ahol 1911-ben ny. rendes tanárrá nevezték ki. Ugyanebben az évben a budapesti egyetemtől is meghívást kapott az egyik matematikai tanszékre, melyet haláláig vezetett. Az MTA tagja volt. 1948-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. Hagyatékában hivatalos és magánlevelezés, saját, illetve mások tudományos működésére vonatkozó kéziratok, különlenyomatok és jegyzetek találhatók.

            A fond a levéltárunkban rendelkezésre álló, részletes jegyzék alapján jól kutatható. Az iratok időhatárát csak állagonként - esetenként a raktári egységeknél is - közöljük, hiszen az állagokon belüli egységeknél ez igen nehezen, néhol pontatlanul állapítható meg, s az egyes dobozok jelentős időbeli szóródású iratokat tartalmaznak.