Kezdőlap

Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport első műhelykonferenciája

 

2014. március 26-án rendeztük meg a Levéltárba kihelyezett MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport első műhelykonferenciáját. amelynek a Bölcsészkar Történettudományi Intézet Szekfű Gyula Könyvtára biztosított helyszínt.

 

A 2013 nyarán alakult akadémiai kutatócsoport három témakörben kezdte meg a magyar egyetemtörténet kutatását. Az első terület a középkori külföldi magyar egyetemjárás teljes adattárának elkészítése, a legújabb hazai és külföldi kutatások eredményeinek felhasználásával, beleértve a diákok karrierpályáinak vizsgálatát. A második terület a Kárpát-medence valamennyi hazai felsőfokú oktatást végző állami és egyházi tanintézetébe járt hallgatók tanulmányi adatainak feltárása számítógépes adatbázis formájában a 16. századi kezdetektől első lépésben 1850-ig. A harmadik terület a magyar felsőoktatás 1945 utáni korszakára vonatkozó, s eddig fel nem tárt levéltári forrásanyagának összegyűjtése és feldolgozása.

 

A mostani műhelykonferencia az első alkalom volt, ahol a kutatócsoport tagjai beszámolhattak az érdeklődő, elsősorban szakmai közönségnek munkájuk első eredményeiről. Az előadások mindhárom témakörben folytak, a Draskóczy István által vezetett középkori szekcióban folyó munkát Kelényi Borbála és Szabó Péter mutatta be, akik a krakkói és prágai egyetemeken folytatott magyar egyetemjárás jellemzőit és tanulságait mutatták be, kiegészítve ismereteinket a legfrissebb, eddig nem használt szakirodalom eredményeivel. A Szögi László által vezetett második szekcióban, amely a hazai felsőfokú intézményekbe járt hallgatók adattárát készíti el, bemutatkoztak a kutatócsoport fiatal, pályakezdő tagjai. Juhász Réka a 19. század első felében működött felsőfokú képzést végző intézménytípusokról és forrásaikról beszélt, míg Durovics Alex és Vezsenyi Péter a felekezeti főiskolák hallgatói forrásainak egy-egy példáját mutatták be. Végül, de nem utolsó sorban, Kapitány Adrienn az MDP Központi Szervei iratanyagából (1948-1956) szemelgetett nem feldolgozott adatokat a magyar felsőoktatás történetéhez.

 

A műhelykonferenciát könyvbemutatókkal zárták. Bemutatásra került:

1.      Mészáros Andor - Szögi László - Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919. Budapest, 2014.

2.      Szögi László: Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken 1407-1919. Kiev, 2013.     

3.    Iulia Capros: Students from Kosice at foreign Universities before and during the Reformation Period in Town (Kassai diákok külföldi egyetemeken a reformáció előtt és alatt).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Előző   Következő >