270. Szervetlen- és Analitikai Kémiai Tanszék

 

1872-1980

21 doboz, 2 kötet = 2,57 ifm

 

            A Tanszék jogelődje a III. sz. Kémiai Intézet, amelyet 1909-ben harmadik kémiai tanszékként alapítottak (kivált az I. sz. Kémiai Intézetből) Buchböck Gusztáv vezetésével (1909-1935), feladataként a kísérleti kémia és a fizikai kémia tanítását jelölvén ki. Buchböck halála után Gróh Gyula követte őt a tanszék élén (1936-1939).

            1939-ben a kémiai tanszéknek az átszervezésekor a III. sz. Kémiai Intézet helyén Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet felállítására került sor Szebellédy László kinevezésével, aki a tanszéket 1944-ben bekövetkezett haláláig vezette. Utóda Schulek Elemér (1944-1964), majd őt Szabó Zoltán (1965-1979) követte a tanszék élén.

            A Tanszék iktatott iratai sorszámosan iktatva 1946-tól 1960-ig viszonylag hiánytalanul megvannak, de 17 év kihagyásával csak 1977-től folytatódnak 1980-ig. Az iktatókönyvek töredékesek, az anyag nagy része darabonkénti átnézéssel kutatható. Ez vonatkozik a gazdasági és a vegyes iratokra is.