269. Általános Gazdaságföldrajzi Tanszék

 

1966-1980

12 doboz = 1,44 ifm

 

            A Földrajzi Intézet életében az 1940. év fontos változást hozott. Fél évszázad telt el azóta, hogy megindultak a második földrajzi tanszék létesítésére irányuló törekvések. Az új tanszék vezetésével Mendöl Tibort bízták meg. (1940) Mendölt 1943-ban nyilvános rendes tanárrá nevezték ki, s 1966-ban bekövetkezett haláláig állt a tanszék élén. A tanszék eredeti neve Emberföldrajzi Tanszék volt, ezt 1950-ben váltotta fel a ma is használatos elnevezés. Mendölt Antal Zoltán követte a tanszék élén.

            A tanszék kutatási tevékenysége a termelőerők elhelyezkedési tendenciáinak, a nemzetközi munkamegosztás fejlődésének, Magyar-ország gazdasági térszerkezetének vizsgálatára irányul.

            Az iratokat, melyek között csekély mennyiségű iktatott is akad, évenként rendeztük, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet. A tanszék történetére vonatkozó iratokat a 265. fond is tartalmaz!

           

 

  1.

doboz

1966-1968.

  2.

1969-1970.

  3.

1971.  

  4.

1972.

  5

1973.

  6.

1974.  

  7.

1975.

  8.

1976.

  9.

1977.

10.

1978.

11.

1979.

12.

1980.