268. Kémiai Technológiai Tanszék

 

1951-1983.

16 doboz = 1,92 ifm

 

            A Természettudományi Kar önállósulása után az új kar hallgatói között legnagyobb számban a vegyészhallgatók voltak, de kémiai tárgyakat a kémiatanár jelöltek és az újonnan létesített sokféle, nem tanári képzést folytató szakok (fizikus, geológus stb.) hallgatói is tanultak.

            A még 1877-ben másodikként létrehozott Általános Kémiai Intézetből 1944-ben önállósult a Kolloidkémiai és Kémiai Technológia Intézet, élén Buzágh Aladárral. Ez a tanszék 1950-ben kettévált, az egyik feléből alakult meg a Kémiai Technológiai Tanszék, melynek élére Scherman Vilmost nevezték ki (1951-1956). Utóda Gerecs Árpád vegyészmérnök lett (1956-1973). A Tanszék keretében működött 1973-ig a Kémiai Kibernetikai Laboratórium, Benedek Pál egyetemi tanár, az MTA levelező tagja vezetésével.

            A Tanszék iratai tematikus csoportosításban különböző évköröket felölelve állnak rendelkezésre, segédletek nem maradtak hozzá, így kutatása nehézkes, egyenkénti átnézést igényel. Ugyanez áll a tudományos és oktatási, valamint gazdasági tevékenységgel kapcsolatos iratokra is.