266. Általános Természetföldrajzi Tanszék

 

1967-1991

15 doboz = 1,8 ifm

 

            A tanszéket 1941 és 1962 között a Cholnoky-tanítvány Bulla Béla vezette.(A tanszék történetéhez lásd még a 265. fond bevezetőjét!) Fő kutatási területe Magyarország természeti erőforrásainak kutatásának keretében a domborzati viszonyok átalakulásának vizsgálata, a földrajzi környezet minőségének, az antropogén hatásának a feltárása. Bulla Béla halála után Láng Sándor (szintén Cholnoky-tanítványa volt) vette át a tanszék irányítását. Vezetése alatt alakult meg a szakmódszertani csoport.

            A tanszék iratai 1967-től egy év kivételével (1969) 1980-ig kerültek levéltárunkba. Kutatásuk segédletek hiányában egyenkénti átnézéssel történhet. A tanszék történetére vonatkozó iratokat a 265. fond is tartalmaz!