263. Regionális Földrajzi Tanszék

1965-1996

45 doboz = 5,4 ifm

 

            A tanszék 1952-ben alakult meg, amikor is az 1940-ben megszületett emberföldrajzi tanszék tudományterületének egy részét átvette. A tanszék vezetésével Koch Ferencet bízták meg, aki pályája kezdetén Teleki Pál tanársegéde volt. Működése során megvetette egyetemünkön a regionális gazdasági földrajz oktatásának alapjait. A regionális jelző a tanszék nevében arra utal, hogy a természeti- és gazdasági földrajzot egyszerre vizsgálják egy adott területen. Wallner Ernő ugyancsak tevékenyen kivette részét az alapok lerakásában.

            Az iratok 1965-től 1979-ig kerültek levéltárunkba. Az iratkezelés során a tanszéken negyvennél több tematikus csoportot alakítottak ki. Az így kialakított dossziék több év irattermését tartalmazzák. Az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók. A tanszék történetére vonatkozó iratokat a 265. fond is tartalmaz!