262. Őslénytani Tanszék

 

1907-1990

45 doboz = 5,4 ifm

 

            A tanszéket Hantken Miksa számára szervezték 1882-ben Paleontológiai Intézet néven. 1894-től 1914-ig Geo-paleontológiai Intézetként Koch Antal vezetése alatt állott. 1914-től elkülönítették a földtantól, s az önálló tanszéket Lőrenthey Imre vette át. Halálát követően (1917) 1947-ig nem neveztek ki a tanszék élére professzort. 1920 és 1924 között Papp Károlyt bízták meg a helyettesítéssel, majd 1924-ben 6 másik tanszékkel együtt, a nehéz gazdasági helyzet miatt megszüntették, ám 1931-től a már említett Papp Károly újra tartott őslénytani előadásokat. 1947-től 1955-ig Telegdi-Roth Károly, majd Bogsch László volt a tanszékvezető. Utóbbi hagyatéka szintén levéltárunkban található.

            Az anyag kutathatóságát nehezíti az a tény, hogy 1952-től témakörönként iktattak (pl. tanulmányi ügyek, rektori iratok, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó iratok), ugyanakkor a régi iktatást is folytatták. 1972-ben tértek rá az évenkénti sorszámos iktatásra. A tanszék irataihoz 1945-től maradtak fenn az iktatókönyvek