258. Földtani Tanszék

 

1920-1988

27 doboz = 3,24 ifm

 

            Bár a bölcsészeti kar már 1867-ben, majd 1872-ben is felterjesztést tett az Egyetemi Tanácsnak egy földtani tanszék létesítésének szükségességéről, a tanszék önállósodása csak 1895-ben kezdődött, mikor Koch Antalt az őslénytan és a földtan tanárává nevezték ki. A tanszék teljes szervezeti különválására 1915-ben, Papp Károlynak a földtan ny. rk. tanárává (1918-tól ny. r. tanár) történt kinevezésével került sor.

            A Földtani Tanszék iktatott iratai 1943/44-től viszonylag hiánytalanul, a kutatást segítő iktatókönyvek viszont már 1920-tól megmaradtak, így jól kutathatóak. A nemzetközi kapcsolatokról kialakított állag iratai országonként betűrendben, az egyes országokon belül pedig időrendben sorakoznak. A vegyes iratok többsége a tanszék tudományos kutatásaival és tanulmányi ügyeivel foglalkozik, egyenkénti átnézéssel kutatható.