256. II. számú Kémiai Intézet

 

1884-1917

6 doboz = 0,72 ifm

 

            A Kémiai (Vegytani) Intézet alapítását az osztrák származású, a bölcsészeti kar állományába tartozó, bár orvostanhallgatókat is oktató Theodor Wertheim tette lehetővé, mikor a XIX. század közepén az orvoskari épületben lévő lakását ajánlotta fel az Intézet laboratóriumai számára. Az Intézet új épületének felállítására Eötvös József kultuszminiszter 1867. máj. 15-i előterjesztése, majd annak az uralkodó által történt jóváhagyása után került sor. Az új épületben a bölcsészeti kar első modern és a korabeli tudományos igényeket messzemenően kiszolgáló intézete volt, ahol 1871-től folyt az oktatás és a tudományos munka.

            1883-ban az Intézet két tanszékre szakadt: Than Károly az orvosnövendékeknek, Lengyel Béla pedig a gyógyszerészeknek tartott előadásokat. 1884-től Lengyel Béla tanszékét "Ásványvíz-vegyelemző intézet" címen emlegették, majd miután ez a természetrajzi épület 2. emeletére költözött, s így a Than Károly-féle intézettől szervezetileg is teljesen különvált, a II. Kémiai Intézet elnevezést nyerte el. Az Intézet rossz és korszerűtlen elhelyezkedése miatt azonban újabb költözésre került sor: 1907-ben a műegyetemi épület pavilonját jelölték ki számára. (A III.Kémiai Intézet 1908-as felállításáról ld. a 251. és 257. fond bevezetőit!)

            A három Kémiai Intézet működési körét a bölcsészkar 1910. ápr. 21-i ülésének határozata állapította meg. Eszerint a II. számú Kémiai Intézet és Tanszék feladata továbbra is az I. és II. éves gyógyszerészhallgatók képzése volt. Az Intézet irányítását Lengyel Béla 1913-ban bekövetkezett haláa után Bugarszky István vette át. 1933-ban az Intézet elnevezését Kísérleti és Gyakorlati Kémiai Tanszékre, 1938-ban pedig Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékre változtatták. /A tanszék ma is ezen a néven szerepel immáron a TTK kémiai tanszékcsoportjának körében.) A II. számú Kémiai Intézet iktatott, de segédkönyvek nélküli iratai csak egyenkénti átnézéssel kutathatóak.

 

 

1.

doboz

Iratok

1884/85-1890/91.

2.

1891/92-1897/98.

3.

1898/99.

4.

1900-1907.

5.

1908-1917.

6.

Vegyes iratok

Az Ásványvíz-vegyelemző Intézet iratai

Bukott gyógyszerészhallgatók iratai

A budapesti gyógyszerész gyakornok

vizsgáló bizottság iratai

 

1885-1899.

1896.

1903-1907.