254. Növényszervezettani Tanszék

 

1950-1972 (1974)

60 doboz, 6 kötet = 7,32 ifm

 

            A Növényélettani Tanszéken belül már 1943-ban szerveződtek gyógyszerészképzéssel és növényszervezettannal foglalkozó csoportok. Önálló tanszékké válásuk 1952 után fejeződött be. Az Alkalmazott Növénytani és Szövetfejlődési Tanszék vezetésével Sárkány Sándor professzort bízták meg. Ez volt az egyetlen tanszék a biológus szakon belül, amely gyógyszerészképzéssel foglalkozva, 1972-ig annak teljes növénytani igényét kielégítette.

            A Tanszék iratait 1959-től tárgycsoportokat kialakítva, évenkénti sorszámos rendben iktatták. Ezek a tárgycsoportok: az oktatásügyi iratok, a gyógyszerészképzés, a tudományos kutatás, a személyi- és gazdasági iratok egyúttal a fond állagai is. A vegyes iratok állagát az előbbi tárgycsoportokba nem tartozó iratok alkotják. A tudományos kutatás című állag anyagában 1965 és 1970 között párhuzamosan iktattak. Az egyik rész a kutatásokkal kapcsolatos levelezést, míg a másik túlnyomórészt jelentéseket tartalmaz. A kutatást az „a/” állag kivételével iktatókönyvek segítik.