Kezdőlap
A történelem és a történeti segédtudományok oktatása egyetemünkön

MUSZKA ERZSÉBET: A történelem és a történeti segédtudományok oktatása egyetemünkön. 1770-1848. Bp., 1974. 214 p.


Tartalom

 
Előszó
  3
I. A történelem és segédtudományai az 1770-1848 közötti korszak oktatás- és nevelésügyi rendelkezéseiben  5
II. A tanszék tanárai 23
 1. A történelem tanárai  27
 2. A történeti segédtudományok tanárai
 35
III. Az egyetem hallgatói 49
IV. A történelemtanítás formái és módszerei. Oktatási segédletek
 81
V. Az előadások anyaga 95
 1. A tanároknak előadásaik számára készített feljegyzései, kéziratai
 96
 2. A hallgatók előadásokon készített jegyzetei
101
VI. Az oktatásban használt könyvek, tankönyvek
111
 1. A történelem tankönyvei 
113
 2. A történeti segédtudományok tankönyvei
135
VII. Követelmények, vizsgák, vizsgaeredmények
153
VIII. A történeti oktatás társadalmi hatása
167
Befejezés173
Jegyzetek
175
Bibliográfia
191
Gesichtsunterricht und der Unterricht der historischen Hilfswissenschaften an unserer Universität 1770-1848
205