253. Botanikus Kert

1805-1974

50 doboz, 14 kötet = 6,70 ifm

 

            A nagyszombati egyetem orvosi fakultásába tartozó Botanikai Tanszék 1770-es alapítása után egy évvel került sor az első magyar botanikus kert kialakítására. A Botanikus Kert - az egyetemmel együtt - 1777-ben Budára, majd onnan 1784-ben Pestre költözött. 1784-től 1809-ig a Józsefvárosban, 1809-től 1848-ig a Múzeum körúti egyetemi épületek helyén, ezt követően pedig már mai otthonában, az Üllői út mellett telepítették le a Kertet, mely közben Leo Thun gróf, közoktatásügyi miniszter 1850. okt. 5-i leirata alapján a bölcsészeti kar fennhatósága alá került.

            A Botanikus Kert 1949-től a TTK keretében - a Rendszertani Intézet helyett a Növényélettani Intézethez került, illetve rövid ideig - 1952-ben - "Botanikus Kert Tudományos Intézet" néven önállóan szerepelt. 1953 és 1969 között Soó Rezső Kossuth-díjas akadémikus volt az 1960-tól természetvédelmi területté vált Kert igazgatója. 1966 őszén jelentős beruházás révén korszerű üvegházzal és laboratóriumokkal gazdagították a Kertet.

            A Botanikus Kert iratai 1805-től 1970-ig - az 1850-es évekig igen hiányosan! - állnak rendelkezésünkre, jórészt átnézéssel kutathatóak.

            Az első állag az egész kert történetére vonatkozó - a XIX. század első felében többségben német és latin nyelvű - iktatatlan, egyenkénti átnézéssel kutatható iratokat, valamint - 1898-tól kezdődően - iktatott iratokat tartalmaz, melyek kutatását iktatókönyvek segítik.