Kezdőlap arrow Irataink

ELTE Levéltára fond- és állagjegyzéke
(1263) 1635-2003 128 fond = 1661,08 ifm

 Központi szervezeti egységek 
1.Rektori Hivatal(1635)1884-1998
  1471 doboz, 442 kötet = 202,01 ifm 
1/aEgyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek 1940-1998
 30 doboz, 131 kötet = 11,91 ifm 
1/bRektori tanácsülési jegyzőkönyvek1951-1990
 17 doboz, 73 kötet = 6,54 ifm 
1/cA Rektori Hivatal iratai(1635)1884-2000
 939 doboz, 123 kötet = 118,28 ifm 
1/dNemzetközi kapcsolatok iratai1959-2000
 239 doboz, 6 kötet = 28,88 ifm 
1/eTudományos munkával kapcsolatos iratok1956-1991
 104 doboz = 12,48 ifm 
1/fDoktori nyilvántartások1894-1991
 4 doboz, 68 kötet = 5,27 ifm 
1/gMunkatervek, jelentések beszámolók1952-1975
 3 doboz, 3 kötet = 0,46 ifm 
1/hFegyelmi ügyek1953-1986
 14 doboz = 1,68 ifm 
1/iBizalmas iratok1950-1985
 14 doboz = 1,68 ifm 
1/jNem iktatott vegyes iratok 1889-1998
 61 doboz, 5 kötet = 8,11 ifm 
1/kRektori konferencia 1987-1989
 3 doboz = 0,36 ifm 
1/lTovábbképzési Bizottság 1977-1991
 2 doboz = 0,24 ifm 
1/mOktatási statisztikák1952-1985
 33 kötet =1,20 ifm 
1/nHabilitációs iratok1994-2000
 41 doboz = 4,92 ifm 
   
2.Quaestura 1905-1952
 7 doboz, 1040 kötet = 60,53 ifm 
2/aAz Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóinak törzskönyvei és végbizonyítványai 1905-1952
 470 kötet = 28,17 ifm 
2/bA Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak törzskönyvei, végbizonyítványai
1907-1950
 525 kötet = 29,59 ifm 
2/cPénzügyi nyilvántartások 1906-1950
 41 kötet = 1,83 ifm 
2/d.Iratok 1907-1949
 7 doboz, 2 kötet = 0,94 ifm 
   
3.Gazdasági Hivatal 1896-1950
 116 doboz, 125 kötet = 18,82 ifm 
3/a.A Gazdasági Hivatal iratai 1896-1950
 107 doboz, 125 kötet = 17,74 ifm 
3/b.A Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvei 1931-1948
 4 doboz = 0,48 ifm 
3/c.A Klinikai Bizottság jegyzőkönyvei 1931-1949
 2 doboz = 0,24 ifm 
3/d.Égett iratok 1930-1936
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
4.Egyetemi ügyek kormánybiztosa  
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
5.Egyetemügyi politikai megbízott  
 1 doboz = 0,05 ifm 
   
6.Diákjóléti Hivatal 1931-1949
 29 doboz = 3,48 ifm 
6/a.A Diákjóléti Hivatal iratai 1931-1947
 4 doboz = 0,48 ifm 
6/b.A Diákjóléti Hivatal segélykérőlapjai 1931-1944
 22 doboz = 2,64 ifm 
6/c.Segélynyilvántartó kartonok és törzslapok 1933-1949
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
7.Állam- és Jogtudományi Kar1775-1994
 869 doboz, 1010 kötet = 148,59 ifm 
7/a.A Kari Tanács jegyzőkönyvei és mellékletei1900-1992
 47 doboz, 91 kötet = 8,61 ifm 
7/b.A Dékáni Tanács jegyzőkönyvei1964-1990
 1 doboz = 0,12 ifm 
7/c.A Dékáni Hivatal iratai1867-1994
 313 doboz, 78 kötet = 39,59 ifm 
7/d.A Dékáni Titkárság iratai1962-1994
 221 doboz, 50 kötet = 27,42 ifm 
7/e.Doktori szigorlati jegyzőkönyvek1825-1951
 40 kötet = 4,00 ifm 
7/f.Államvizsga jegyzőkönyvek1900-1993
 240 kötet = 10,43 ifm 
7/g.Alapvizsga jegyzőkönyvek1872-1949
 2 doboz, 197 kötet = 10,52 ifm 
7/h.Szigorlati jegyzőkönyvek1946-1963
 22 kötet = 1,34 ifm 
7/i.Nem iktatott vegyes iratok1777-1987
 74 doboz, 51 kötet = 10,38 ifm 
7/j.Doktori disszertációk1775-1961
 25 doboz, 12 kötet = 3,53 ifm 
7/k.Dékáni titkos iktatású iratok1950-1966
 9 doboz = 1,08 ifm 
7/l.Fegyelmi ügyek1947-1965
 4 doboz = 0,48 ifm 
7/m.Tanulmányi lapok1950-1955
 13 kötet = 0,47 ifm 
7/n

Állam- és Jogtudományi Kari nappali tagozatos hallgatók

törzskönyve

1952-1980
 104 kötet = 5,10 ifm 
7/oAz ÁJTK esti és levelező tagozatos hallgatók törzskönyvei1952-1980
 75 kötet = 4,76 ifm 
7/pSzemélyi iratgyűjtő1951-1966
 173 doboz = 20,76 ifm 
   
8.Bölcsészettudományi Kar 1773-1995
 1405 doboz, 1003 kötet = 216,09 ifm 
8/aA Kari Tanács jegyzőkönyvei és mellékletei 1889-1992
 7 doboz, 96 kötet = 4,19 ifm 
8/bA Dékáni Hivatal iktatott iratai 1889-1995
 526 doboz, 90 kötet = 66,97 ifm 
8/cA Tanulmányi Osztály iktatott iratai 1949-1961
 32 doboz, 1 kötet = 3,88 ifm 
8/dA Dékáni Titkárság iktatott iratai 1957-1969
 46 doboz = 5,52 ifm 
8/eAz esti és levelező oktatással kapcsolatos iratok 1950-1970
 40 doboz, 1 kötet = 4,80 ifm 
8/fStatisztikák 1938-1979
 10 doboz = 1,20 ifm 
8/gFegyelmi ügyek 1952-1988
 7 doboz = 0,84 ifm 
8/hTanári elhelyezésekkel kapcsolatos iratok 1952-1971
 18 doboz = 2,16 ifm 
8/iTanterv, tanszéki terhelés 1949-1971
 9 doboz = 1,08 ifm 
8/jPénzügyi iratok 1930-1969
 5 doboz, 1 kötet = 0,62 ifm 
8/kÁllamvizsga jegyzőkönyvek 1952-1990
 75 doboz = 9,00 ifm 
8/lBölcsészdoktori szigorlatok jegyzőkönyvei 1884-1995
 189 doboz, 15 kötet = 23,53 ifm 
8/mVegyes iratok 1773-1985
 33 doboz, 8 kötet = 4,14 ifm 
8/nSzakszervezeti iratok 1961-1990
 8 doboz = 0,96 ifm 
8/oTudományszervezési Csoport 1956-1995
 16 doboz = 1,92 ifm 
8/pTanulmányi bizottság 1991-1993
 3 doboz = 0,36 ifm 
8/rJegyzetügyek 1965-1991
 5 doboz = 0,60 ifm 
8/sNemzetközi kapcsolatok 1956-1992
 18 doboz = 2,16 ifm 
8/tKülföldi hallgatók ügyei 1970-1990
 5 doboz = 0,60 ifm 
8/uVegyes tanulmányi nyilvántartások 1945-1978
 29 doboz, 54 kötet = 4,73 ifm 
8/vA BTK nappali tagozatos hallgatóinak törzskönyvei 1949-1981
 101 kötet = 6,1 ifm 
8/xA BTK esti és levelező tagozatos hallgatóinak törzskönyvei 1949-1980
 250 kötet = 8,40 ifm 
8/yNappali tagozatos szigorlati jegyzőkönyvek 1949-1990
 254 doboz = 30,64 ifm 
8/zLevelező tagozatos szigorlati jegyzőkönyvek 1957-1980
 30 doboz = 3,61 ifm 
8/aaBölcsészkari szigorlati dolgozatok 1981-1990
 40 doboz = 4,80 ifm 
8/abBölcsészkari hallgatói törzslapok 1967-1989
 386 kötet = 23,20 ifm 
   
9.Nyelv- és Irodalomtudományi Kar 1953-1956
 37 doboz = 4,44 ifm 
9/aKari tanácsülések jegyzőkönyvei és mellékletei 1952-1957
 2 doboz = 0,24 ifm 
9/bA Dékáni Hivatal iktatott iratai 1953-1956
 13 doboz = 1,56 ifm 
9/cA Tanulmányi Osztály iratai 1953-1956
 19 doboz = 2,28 ifm 
9/dAspiráns ügyek iratai 1953-1956
 2 doboz = 0,24 ifm 
9/eVegyes, nem iktatott iratok 1953-1956
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
10.Történettudományi Kar 1953-1956
 16 doboz = 1,92 ifm 
10/aKari tanácsülések jegyzőkönyvei és mellékletei 1953-1957
 3 doboz = 0,36 ifm 
10/bA Dékáni Hivatal iktatott iratai 1953-1956
 8 doboz = 0, 96 ifm 
10/cA Tanulmányi Osztály iktatott iratai 1953-1954
 5 doboz = 0,60 ifm 
   
11.Természettudományi Kar 1944-1995
 831 doboz, 1198 kötet = 151,60 ifm 
11/a-I.Kari tanácsülési jegyzőkönyvek 1949-1995
 5 doboz, 45 kötet = 2,70 ifm 
11/a-II.Kari vezetői ülések emlékeztetői 1973-1995
 5 doboz = 0,60 ifm 
11/bA Dékáni Hivatal iratai 1948-1971
 132 doboz, 5 kötet = 16,04 ifm 
11/cA Dékáni Titkárság iratai 1971-1995
 252 doboz, 73 kötet = 31,92 ifm 
11/csOktatói minősítések, kitüntetések és kinevezések 1972-1995
 24 doboz = 2,88 ifm 
11/dA Középiskolai Tanárképző biológiai-kémiai átképző tanfolyamának iratai 1951-1953
 2 doboz = 0,24 ifm 
11/eAz Egyeztető Bizottság iratai 1959-1965
 1 doboz = 0,12 ifm 
11/fA tudományos munkával kapcsolatos iratok 1960-1995
 24 doboz = 2,88 ifm 
11/gA TTK lágymányosi épületének tervei 1970-1988
 11 doboz = 1,32 ifm 
11/gyTanszékcsoportok, tanszékek, tanszékvezetők munkájával kapcsolatos iratok 1991-1995
 7 doboz = 0,84 ifm 
11/hVegyes iratok 1956-1995
 57 doboz, 1 kötet = 6,86 ifm 
11/iNemzetközi kapcsolatok 1969-1990
 85 doboz = 10,20 ifm 
11/jÁllamvizsga jegyzőkönyvek 1952-1990
 127 kötet = 5,60 ifm 
11/kA TTK nappali tagozatos törzskönyvei 1951-1985
 210 kötet = 8,19 ifm 
11/l-I.A TTK esti tagozatos hallgatói törzskönyvei 1952-1985
 46 kötet = 1,57 ifm 
11/l-II.A TTK levelező tagozatos hallgatói törzskönyvei 1951-1985
 51 kötet = 1,62 ifm 
11/mVegyes tanulmányi nyilvántartások 1950-1990
 5 doboz, 68 kötet = 2,50 ifm 
11/nA Tanulmányi Osztály iktatott iratai 1980-1990
 41 doboz, 22 kötet = 5,42 ifm 
11/oHallgatói személyi iratgyűjtők 1956-1968
 32 doboz = 3,84 ifm 
11/pDoktori személyi lapok 1958-1996
 141 doboz, 11 kötet = 17,32 ifm 
11/rTermészettudományi kari hallgatói törzslapok 1967-1988
 539 kötet = 28,10 ifm 
11/sArany-, gyémánt-, vas-, rubindiplomák 1972-1995
 7 doboz = 0,84 ifm 
   
12.Élet- és Földtudományi Kar 1953-1956
 9 doboz, 3 kötet = 1,20 ifm 
12/aKari tanácsülési jegyzőkönyvek 1953-1956
 3 kötet = 0,12 ifm 
12/bA Dékáni Hivatal iktatott iratai 1953-1956
 8 doboz = 0,96 ifm 
12/cVegyes iratok 1953-1956
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
13.Matematikai, Fizikai és Kémiai Kar 1953-1957
 10 doboz = 1,20 ifm 
13/aKari tanácsülési jegyzőkönyvek 1953-1956
13/bA Dékáni Hivatal iktatott iratai 1953-1957
 8 doboz = 0,96 ifm 
13/cVegyes iratok 1953-1956
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
14.Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság 1864-1949
 96 doboz, 101 kötet = 16,12 ifm 
14/aRégi rendszerű, közös tanárvizsgálati jegyzőkönyvek és törzskönyvek
1864-1887
 4 doboz, 3 kötet = 0,58 ifm 
14/b.Régi rendszerű tanárvizsgálati jegyzőkönyvek és törzskönyvek 1876-1922
 14 doboz, 6 kötet = 1,92 ifm 
14/c.Újrendszerű tanárvizsgálati jegyzőkönyvek 1882-1949
 65 doboz, 57 kötet = 10,80 ifm 
14/d.Jegyzőkönyvek 1910-1946
 1 doboz = 0,12 ifm 
14/e.Iratok 1866-1949
 12 doboz, 14 kötet = 1,94 ifm 
14/f.Vegyes tanulmányi nyilvántartások 1875-1949
 11 kötet = 0,46 ifm 
14/g.Leltári és pénzügyi nyilvántartások 1906-1948
 8 kötet = 0,20 ifm 
14/h.Tanárvizsgálati engedélykérelmek nyilvántartása 1924-1944
 2 kötet = 0,1 ifm 
   
15.Középiskolai Tanárképző Intézet 1870-1949
 36 doboz, 70 kötet = 6,85 ifm 
15/a.Törzskönyvek 1870-1949
 29 kötet = 1,55 ifm 
15/b.A Középiskolai Tanárképző Intézet vezetőségének iratai 1870-1949
 23 doboz, 19 kötet = 3,27 ifm 
15/c.A továbbképző tanfolyam iratai 1925-1949
 12 doboz, 10 kötet = 1,53 ifm 
15/d.Vegyes iratok 1870-1948
 1 doboz, 12 kötet = 0,50 ifm 
   
16.Bér- és Munkaügyi Osztály 1949-1975
 503 doboz = 60,36 ifm 
   
17.Egyetemi Orosz (Lenin) Intézet 1949-1958
 35 doboz, 56 kötet = 6,15 ifm 
17/a.Törzskönyvek 1949-1956
 22 kötet = 1,15 ifm 
17/b.Alkalmazottak személyi ügyei 1951-1958
 13 doboz = 1,56 ifm 
17/c.Tanulmányi nyilvántartások 1949-1958
 18 doboz, 34 kötet = 2,96 ifm 
17/d.Hallgatók személyi nyilvántartásai 1949-1956
 4 doboz = 0,48 ifm 
   
18.Idegen Nyelvek Főiskolája 1951-1956
 1 doboz, 6 kötet = 0,30 ifm 
18/a.Törzskönyvek 1951-1955
 6 kötet = 0,18 ifm 
18/b.Hallgatók tanulmányi nyilvántartásai 1952-1956
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
19.Egyetemi Könyvtár1779-2002
 321 doboz, 37 kötet = 39,41 ifm 
19/a.Iktatott iratok1779-2002
 261 doboz, 37 kötet = 32,14 ifm 
19/b.A könyvtári bizottságok iratai1900-0969
 4 doboz = 0,48 ifm 
19/c.Könyvtári jelentések1843-2002
 9 doboz = 1,11 ifm 
19/d.Munkatervek, távlati tervek1948-1975
 3 doboz = 0,36 ifm 
19/e.Pénzügyi iratok1788-1960
 4 doboz = 0,52 ifm 
19/f.Vegyes iratok1799-2001
 40 doboz = 4,80 ifm 
   
20.Egyetemi Levéltár 1956-2007
 60 doboz = 7,2 ifm 
20/a.Ügyviteli iratok 1956-2007
 47 doboz = 5,64 ifm 
20/b.Gyűjtőkörbe tartozó intézmények nyilvántartása 1984-1987
 1 doboz = 0,12 ifm 
20/c.Kutatószolgálati iratok 1966-2007
 7 doboz = 0,84 ifm 
20/d.Régi segédletek kéziratai -
 4 doboz = 0,48 ifm 
20/e.Tervek  1994
 1 doboz = 0,12 ifm 
20/f
Gyűjtőkörbe tartozó intézmények nyilvántartása 1984-1987
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
21.Egyetemi Szakszervezeti Bizottság 1947-1968
 3 doboz = 0,36 ifm 
21/a.Iratok 1947-1968
 2 doboz = 0,24 ifm 
21/b.Vegyes iratok 1967-1985
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
22.Egyetemi DISZ, KISZ Bizottság 1951-1988
 18 doboz = 2,16 ifm 
22/a.Az Egyetemi DISZ Bizottság iratai 1951-1955
 1 doboz = 0,12 ifm 
22/b.Az egyetemi KISZ Bizottság iratai 1957-1989
 11 doboz = 1,32 ifm 
22/c.Oktatás, nevelés, a KISZ és a párt kapcsolata 1970-1987
 2 doboz = 0,24 ifm 
22/d.Gazdasági iratok 1958-1960
 1 doboz = 0,12 ifm 
22/e.Ifjúsági Parlament 1976-1988
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
23.Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) 1912-1956
 3 doboz = 0,36 ifm 
23/a.A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) iratai 1912-1985
 1 doboz = 0,12 ifm 
23/b.A Bölcsészkari Haladás SE iratai 1953-1956
 1 doboz = 0,12 ifm 
23/c.A Magyar Főiskolai Sportszövetség iratai 1916-1929
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
24.Eötvös Művészeti Együttesek 1958-2009
 86 doboz = 10,32 ifm
 
24/a.
Bartók Béla Énekkar
1968-2006
 3 doboz = 0,36 ifm
 
24/b.
Egyetemi Koncertzenekar
1974-2008
 2 doboz = 0,24 ifm
 
24/c.
Egyetemi Táncegyüttes
1974-2003
 2 doboz = 0,24 ifm
 
24/d.
Egyetemi Színpad
1958-1985
 5 doboz = 0,60 ifm
 
24/e.
Vizuális Műhely
1973-1995
 1 doboz = 0,12 ifm
 
24/f.
Balassi Bálint Szavalókör
1973-1989
 1 doboz = 0,12 ifm
 
24/g.
Az Eötvös Művészeti Együttesek tevékenységéről
1974-2006
 4 doboz = 0,48 ifm
 
24/h.
Europa Cantat
(1976)1991-2009
 13 doboz = 1,56 ifm
 
24/i.
AGEC (Arbeitsgemeinschaft Europäische Chorverbände)
1991-2008
 7 doboz = 0,84 ifm
 
24/j.
KÓTA (Kórusok Országos Tanácsa)
1970-2008
 8 doboz = 0,96 ifm
 
24/k.
Hazai rendezvények
1958-2008
 16 doboz=1,92 ifm
 
24/l.
Külföldi vendégszereplések
1971-2007
 12 doboz = 1,44 ifm
 
24/m.
Pénzügyi, gazdasági iratok
1975-2007
 10 doboz = 1,20 ifm
 
24/n.
Vegyes iratok
1977-2008
 2 doboz = 0,24 ifm
 
   
25.Kulturális, Közművelődési Titkárság 1970-1999
 8 doboz = 0,96 ifm 
25/a.
Kulturális Közművelődési Titkárság iratai
1970-1999
 5 doboz = 0,60 ifm
 
25/b.
Nyári Egyetemek
1989-1991
 2 doboz = 0,24 ifm
 
25/c.
Programfüzetek
1975-1983
 1 doboz = 0,12 ifm
 
   
26.Eötvös Kollégium 1895-1950
 102 doboz = 12,24 ifm 
26/a.Hallgatói és tanári nyilvántartások 1895-1950
 49 doboz = 5,88 ifm 
26/b.A Kollégium vezetésére és az oktatásra vonatkozó iratok 1895-1950
 7 doboz = 0,84 ifm 
26/c.A Kollégium régi és új épületére vonatkozó iratok 1895-1950
 8 doboz = 0,96 ifm 
26/d.Gazdasági és pénzügyi iratok 1895-1950
 14 doboz = 1,68 ifm 
26/e.A Kollégium bel- és külföldi kapcsolatai 1895-1949
 4 doboz = 0,48 ifm 
26/f.Az Eötvös Kollégium volt tagjainak szövetsége 1920-1947
 2 doboz = 0,24 ifm 
26/g.A kollégiumi könyvtárra vonatkozó iratok 1895-1950
 4 doboz = 0,48 ifm 
26/h.A Kollégium történetére vonatkozó egyedi iratok 1895-1950
 2 doboz = 0,24 ifm 
26/i.Egyéb vegyes iratok 1883-1940
 12 doboz = 1,44 ifm 
   
27.Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 1873-1975
 36 doboz, 133 kötet = 7,55 ifm 
27/a.Tantestületi ülések jegyzőkönyvei 1924-1946
 19 kötet = 0,94 ifm 
27/b.Iktatott iratok 1873-1975
 35doboz, 16 kötet = 4,46 ifm 
27/c.Anyakönyvek 1874-1948
 61 kötet = 1,13 ifm 
27/d.Vegyes iratok 1873-1975
 1 doboz, 37 kötet = 1,02 ifm 
   
28.Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium 1955-1975
 30 doboz, 2 kötet = 3,65 ifm 
   
29.Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 1949-1979
 31 doboz, 19 kötet = 4,02 ifm 
29/aIktatott iratok 1952-1975
 24 doboz , 15 kötet = 3,09 ifm 
29/bVegyes iratok 1972-1979
 3 doboz = 0,36ifm 
29/cA VIII. kerületi Pedagógiai Gimnázium iratai 1949-1953
 2 doboz, 2 kötet = 0, 28 ifm 
29/dÁltalános Iskola iratai 1957-1961
 2 doboz, 2 kötet = 0,29 ifm 
   
30.Tanítóképző Főiskolai Kar 1902-2007
 563 kötet, 482 doboz = 78,34 ifm
 
30/a.Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950-2007
 43 doboz = 5,16 ifm
 
30/b.Tanácsülési jegyzőkönyvek mellékletei 1961-1989
 29 kötet = 0,90 ifm 
30/c.Főigazgatói Tanács iratai 1979-1989
 7 kötet = 0,17 ifm 
30/d.Kibővített vezetői testület iratai 1984-2007
 5 kötet , 7 doboz = 0,99 ifm
 
30/e.Főigazgatói gyűjtemény iratai 1984-2000
 59 kötet = 2,60 ifm
 
30/f.Munkatervek 1964-2006
 13 kötet, 2 doboz = 0,54 ifm
 
30/g.Igazgatósági, főigazgatósági iktatott iratok 1945-2006
 51 doboz, 25 kötet = 6,62 ifm
 
30/h.Nemzetközi kapcsolatok iratai 1972-2006
 10 doboz = 1,2 ifm
 
30/i.Személyzeti iratok 1972-1989
 10 doboz = 1,2 ifm 
30/j.Tudományos munkával kapcsolatos iratok 1972-2006
 13 doboz = 1,56 ifm
 
30/k.Pénzügyi iratok 1972-2006
 3 doboz = 0,36 ifm
 
30/l.Tanulmányi Osztály iratai 1959-2006
 33 doboz, 17 kötet = 4,29 ifm
 
30/m.Oktatással kapcsolatos iratok 1962-2006
 32 doboz = 3,84 ifm
 
30/n.Díszoklevél ügyek 1960-1989
 16 doboz = 1,92 ifm
 
30/o.Vegyes iratok 1950-2006
 23 doboz = 2,76 ifm
 
30/p.Államvizsga jegyzőkönyvek 1961-1999
 244 doboz = 29,28 ifm
 
30/r.Tanítói törzskönyvek 1902-1996
 254 kötet = 9,95 ifm
 
30/s.
Óvőnői törzskönyvek
1968-1996
 155 kötet = 5,6 ifm
 
   
31.Tanárképző Főiskolai Kar 1975-2003
 144 doboz, 400 kötet = 32 ifm 
31/aTanácsülési jegyzőkönyvek és mellékleteik 1984-2003
 15 doboz = 1,80 ifm 
31/bIktatott iratok 1975-2003
 48 doboz = 5,76 ifm 
31/cTanulmányi Osztály iratai 1975-1998
 13 doboz = 1,56 ifm 
31/dFőigazgató helyettes iktatott iratai 1976-2003
 11 doboz = 1,32 ifm 
31/eSzemélyzeti Osztály iratai 1988-2003
 22 doboz = 2,64 ifm 
31/fTörzskönyvek 1975-1992
 165 kötet = 5,80 ifm 
31/gÁllam- és záróvizsga jegyzőkönyvek 1979-2000
 222 kötet, 1 doboz = 8,66 ifm 
31/hOklevél mintalapok, honosítás 1991-2001
 13 kötet, 1 doboz = 0,5 ifm 
31/iVegyes iratok 1975-2003
 33 doboz = 3,96 ifm 
   
32.Szakmunkások Egyetemi Előkészítő Tanfolyama 1975-1990
 46 doboz, 30 kötet = 6,16 ifm 
32/aIktatott iratok 1975-1990
 39 doboz, 15 kötet = 4,91 ifm 
32/bHallgatói nyilvántartások 1975-1990
 4 doboz, 15 kötet = 0,89 ifm 
32/cVegyes iratok 1975-1990
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
33.Személyzeti Osztály 1953-1991
 502 doboz, 52 kötet = 60,79 ifm 
33/aA Személyzeti Osztály iktatott iratai 1954-1990
 184 doboz, 52 kötet = 22,65 ifm 
33/bSzemélyi dossziék 1953-1991
 255 doboz = 30,60 ifm 
33/cKülföldi utazásokkal kapcsolatos iratok 1964-1983
 9 doboz = 1,08 ifm 
33/dKáderfejlesztési tervek 1961-1990
 12 doboz = 1,44 ifm 
33/eMásodállás, mellékfoglalkozás 1960-1989
 12 doboz = 1,44 ifm 
33/fCímzetes docensek, egyetemi tanárok 1965-1988
 4 doboz = 0,48 ifm 
33/gVegyes iratok 1958-1991
 26 doboz = 3,12 ifm 
   
34.Munkaügyi Döntőbizottság 1965-1989
 16 doboz = 1,92 ifm 
   
35.Számítóközpont 1980-1997
 63 doboz, 35 kötet = 8,26 ifm 
35/aIktatott iratok  
 63 doboz, 35 kötet = 8,26 ifm 
   
36.Egyetemi Főigazgató iratai 1991-1997
 52 doboz = 6,24 ifm 
36/aEgyetemi Főigazgató iratai 1991-1997.
 28 doboz = 3,36 ifm 
36/bKöltségvetés 1991-1993
 5doboz = 0,60 ifm 
36/cVegyes iratok 1991-1997
 19 doboz = 2,28 ifm 
   
37.Felvételi Előkészítő Bizottság iratai 1975-1989
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
38.Politikai Főiskola 1990-1991
 16 doboz = 1,92 ifm 
38/aHallgatók személyi iratai 1990.
 15 doboz = 1,80 ifm 
38/bVegyes iratok 1990-1991
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
39.Audio-Vizuális Technikai Központ /BTK/ iratai 1971-1995
 13 doboz = 1,56 ifm 
   
40.Az MSZMP egyetemi szervezetének iratai 1959-1989
 11 doboz = 1,32 ifm 
40/aIratok 1959-1989
 9 doboz = 1.08 ifm 
40/bPénzügyi nyilvántartások 1966-1983
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
41.Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 1961-1989
 153 doboz, 250 kötet = 27,31 ifm 
41/aTanári/igazgatótanácsi/ kari gyűlések jegyzőkönyvei 1900-1915
 1 kötet = 0,4 ifm 
41/bA Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
igazgatói/főigazgatói hivatalának iktatott iratai
1961-1989
 151 doboz, 59 kötet = 19,02 ifm 
41/cA nappali tagozatos hallgatók anyakönyvei 1880-1956
 15 kötet = 0,49 ifm 
41/dA nappali tagozatos hallgatók törzskönyvei 1956-1980
 33 kötet = 1,50 ifm 
41/eA levelező tagozatos hallgatók törzskönyvei 1951-1980
 85 kötet = 4,10 ifm 
41/f

A fordító és szakértő jeltolmács felsőfokú tanfolyam
törzskönyvei, oklevélkönyve

1983-1988
 8 kötet = 0,28 ifm 
41/g

A Főiskola kihelyezett tagozatainak tanulmányi
nyilvántartásai

1981-1999
 22 kötet = 0,68 ifm 
41/hVegyes tanulmányi nyilvántartások 1950-1996
 27 kötet = 0,6 ifm 
41/iVegyes iratok 1963-1988
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
42.Idegennyelvi Továbbképző Központ 1953-1980
 246 doboz = 29,52 ifm 
   
43
Szociológiai Intézet
1974-2000
  130 doboz = 15,6 ifm
 
43/a
Intézeti tanács jegyzőkönyvei
1986-2000
  8 doboz = 0,96 ifm   
43/b
Iktatott iratok
1974-2000
  57 doboz = 6,84 ifm
 
43/c
Vegyes iratok
1982-2000
  17 doboz = 2,04 ifm
 
43/d
Kéziratok, tanulmányok, források
1974-2000
 48 doboz = 5,76 ifm
 
   
47.Gazdasági Igazgatóság1964-1991
 33 doboz = 3,96 ifm 
47/aIktatott iratok1964-1991
 11 doboz = 1,32 ifm 
47/bKöltségvetési jelentése1981-1990
 5 doboz = 0,60 ifm 
47/cEllenőrzési és vizsgálati anyagok1974-1991
 2 doboz = 0,24 ifm 
47/dIngatlanvagyonnal kapcsolatos iratok1972-1990
 2 doboz = 0,24 ifm 
47/eFogyóeszköz-nyilvántartási szabályzatok1970-1990
 2 doboz = 0,24 ifm 
47/fEgyüttműködési szerződések1973-1989
 1 doboz = 0,12 ifm 
47/gTematikusan kezelt vegyes iratok1970-1991
 10 doboz = 1,20 ifm 
   
48.Horthy Kollégium 1940-1943 (1993)
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
49.Középkori és koraújkori oklevélgyűjtemény 1263-1676
 0,3 ifm 
   
50.Vegyes iratok 1655-1991
 52 doboz = 6,26 ifm 
50/aKisebb személyi hagyatékok 1789-1980
 3 doboz = 0,36 ifm 
50/bHallgatói előadásjegyzetek és személyi iratok 1861-1947
 5 doboz = 0,60 ifm 
50/cVegyes felsőoktatási oklevélgyűjtemény 1876-1951
 10 doboz = 1,20 ifm 
50/dMeghívók, gyászjelentések 1942-1986
 2 doboz = 0,24 ifm 
50/eEgyéb vegyes iratok 1764-1985
 1 doboz = 0,12 ifm 
50/fÚjságcikk gyűjtemény 1930-1989
 17 doboz = 2,04 ifm 
50/gEgyetemi Lapok 1959-1987
 7 doboz = 0,84 ifm 
50/hSzabályzatok, szabálygyűjtemények 1887-1987
 7 doboz = 0,84 ifm 
   
   
   
 AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI 
   
51.Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 1952-1977
 11 doboz, 3 kötet = 1,39 ifm 
51/aIktatott iratok 1964-1977
 8 doboz, 3 kötet = 1,03 ifm 
51/bVegyes iratok 1952-1970
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
52.Statisztikai Tanszék 1941-1975
 7 doboz = 0,84 ifm 
52/aTanszéki iratok 1949-1975
 3 doboz = 0,36 ifm 
52/bTanszéki kutatások 1964-1974
 2 doboz = 0,24 ifm 
52/cVegyes iratok 1941-1975
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
53.Tudományos Szocializmus Tanszék (ÁJTK)1959-1990
 5 doboz, 2 kötet = 0,62 ifm 
53/aTematikák1959-1990
 2 doboz = 0,24 ifm 
53/bVegyes iratok1972-1990
 3 doboz, 2 kötet = 0,38 ifm 
   
   
   
 A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI  
 EGYSÉGEI 
   
101.Történelem Segédtudományai Tanszék1880-1995
 39 doboz = 4,69 ifm 
101/aTanszéki iratok1952-1997
 14 doboz = 1,68 ifm 
101/bTantervek, tanulmányi ügyek1959-1979
 2 doboz = 0,24 ifm 
101/cSzemélyi gyűjtemények1880-1979
 5 doboz = 0,60 ifm 
101/dEgyetemi jegyzetek kézirataié.n.
 2 doboz = 0,24 ifm 
101/eEgyetemtörténet kéziratai és az azzal kapcsolatos levelezés1945-1985
 9 doboz = 1,08 ifm 
101/fEgyetemi kiadványok kéziratai1957-1976
 1 doboz = 0,12 ifm 
101/gVegyes iratok1952-1995
 5 doboz = 0,6 ifm 
   
102.Történelmi Szeminárium1889-1939
 2 doboz, 1 kötet = 0,30 ifm 
   
103.Történeti Intézet1935-1990
 10 doboz = 1,44 ifm 
103/aIktatott iratok1935-1990
 10 doboz = 1,20 ifm 
103/bVegyes iratok 
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
104.Középkori Egyetemes Történeti Tanszék 1951-1975
 7 doboz = 0,84 ifm 
104/aKözépkori Egyetemes Történeti Tanszék iratai 1953-1975
 6 doboz = 0,72 ifm 
104/bVegyes iratok é.n.
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
105.Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék 1960-1984
 4 doboz = 0,48 ifm 
105/aAz Új- és Legújabb Kori Egyetemes Történeti Tanszék iratai 1962-1984
 3 doboz = 0,36 ifm 
105/bVegyes iratok 1960-1974
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
106.Középkori Magyar Történeti Tanszék 1964-1982
 4 doboz = 0,48 ifm 
106/aA Középkori Magyar Történeti Tanszék iratai 1964-1982
 2 doboz = 0,24 ifm 
106/bA „Buda expugnata” c. kiadvány kézirata é.n.
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
107.Kelet-Európa Története Tanszék 1950-1980
 4 doboz = 0,48 ifm 
107/aA Szovjetunió Története Tanszék iratai 1953-1956
 1 doboz = 0,12 ifm 
107/bA Népi Demokratikus Országok Története Tanszék iratai 1953-1956
 1 doboz = 0,12 ifm 
107/cA Kelet-Európa Története Tanszék iratai 1956-1980
 1 doboz = 0,12 ifm 
107/dVegyes iratok 1950-1980
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
108.Művészettörténeti Tanszék 1950-1979
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
109.Tudományos Szocializmus Tanszék 1961-1996
 20 doboz= 2,40 ifm 
109/aIktatott iratok 1962-1996
 13 doboz= 1,56 ifm 
109/bVegyes iratok 19961-1993
 7 doboz= 0,84 ifm 
   
110.Történész Könyvtár 1971-1985
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
111.Román Tanszék 1945-1987
 12 doboz, 5 kötet = 1,50 ifm 
111/aIktatott iratok 1956-1987
 8 doboz, 5 kötet = 1,02 ifm 
111/bOktatás, tudományos munka 1949-1985
 2 doboz = 0,24 ifm 
111/cGermanisztikai–Romanisztikai Tanszékcsoport 1977-1986
 1 doboz = 0,12 ifm 
111/dVegyes iratok 1945-1986
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
112.Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék 1961-1992
 11 doboz. = 1,32 ifm 
112/aTanszéki levelezés 1961-1992
 7 doboz = 0,84 ifm 
112/bVegyes iratok 1966-1991
 4 doboz = 0,48 ifm 
   
113.Neveléstudományi Tanszék 1958-1988
 18 doboz = 2,16 ifm 
113/aIktatott iratok 1958-1984
 10 doboz =1,20 ifm 
113/bTudományos munkával kapcsolatos iratok 1970-1975
 2 doboz = 0,24 ifm 
113/cVegyes iratok 1964-1988
 6 doboz = 0,72 ifm 
113/d
Tanszék könyvtára
1964-1988
 2 doboz = 0,24 ifm
 
   
114.Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék 1958-1980
 16 doboz = 1,92 ifm 
114/aIktatott iratok 1958-1980
 15 doboz = 1,80 ifm 
114/bVegyes iratok 1958-1966
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
115.Magyar Középkori és Koraújkori Tanszék 1976-1994
 8 doboz = 0,96 ifm 
115/aIktatott iratok 1985-1993
 1 doboz = 0,12 ifm 
115/bPénzügyi iratok 1976-1993
 1 doboz = 0,12 ifm 
115/cNemzetközi kapcsolatok 1987-1994
 1 doboz = 0,12 ifm 
115/dSzigorlatok, államvizsgák 1985-1994
 2 doboz = 0,24 ifm 
115/eKandidátusi disszertációk é.n.
 2 doboz = 0,24 ifm 
115/fVegyes iratok 1986-1990
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
116.Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék 1951-1979
 8 doboz = 0,96 ifm 
116/aIratok 1951-1979
 4 doboz = 0,48 ifm 
116/bVegyes iratok 1951-1971
 4 doboz = 0,48 ifm 
   
117.Bölcsészettudományi Kari Központi Könyvtár 1974-2001
 19 doboz = 2,28 ifm 
117/aAz MSZMP PF Könyvtár iratai 1969-1987
 11 doboz = 1,32 ifm 
117/bA BTK Központi Könyvtár igazgatási iratai 1990-2003
 4 doboz = 0,48 ifm 
117/cA BTK Központi Könyvtár személyzeti iratai 1990-2002
 2 doboz = 0,24 ifm 
117/dPályázatok 1992-1996
 2 doboz = 0,24 ifm 
117/e
Vegyes iratok
1992-2002
 1 doboz = 0,12 ifm
 
   
118
Szociálismunkás-képző tanszék
1989-2000
  43 doboz, 6 kötet  = 5,30 ifm
 
118/a
Iktatott iratok
1989-2000
 35 doboz  = 4,2 ifm
 
118/b
Pályázatok
1990-1995
 2 doboz = 0,24 ifm
 
118/c
Személyi gyűjtők
1989-2000
 1 doboz = 0,12 ifm
 
118/d
Vegyes iratok
1990-2000
 5 doboz = 0,6 ifm
 
   
   
   
 A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI 
   
251.Fizikai-Kémiai Tanszék 1919-1951
 5 doboz = 0,60 ifm 
   
252.Származás- és Örökléstani Tanszék 1950-1994
 34 doboz = 4,08 ifm 
252/a
Iktatott iratok
1950-1994
 34 doboz = 4,08 ifm
 
   
253.Botanikus Kert 1805-1974
 50 doboz, 14 kötet = 6,58 ifm 
253/aA Botanikus Kert iratai 1805-1970
 51 doboz, 13 kötet = 6,55 ifm 
253/bAz alkalmazottak törzskönyvei 1913-1944
 2 doboz = 0,24 ifm 
253/cPénztári ügyek iratai 1913-1970
 3 doboz = 0,36 ifm 
253/dKülön kezelt iratok 1861-1926
 2 doboz = 0,24 ifm 
253/eVegyes iratok 1811-1970
 2 doboz, 1 kötet = 0,28 ifm 
   
254.Növényszervezettani Tanszék 1950-1974
 60 doboz, 6 kötet = 7,32 ifm 
254/aTanszéki iktatott iratok 1950-1958
 12 doboz = 1,44 ifm 
254/bOktatásügyi iratok 1959-1972
 10 doboz, 1 kötet = 1,22 ifm 
254/cGyógyszerészképzéssel kapcsolatos iratok 1959-1972
 5 doboz, 1 kötet = 0,62 ifm 
254/dTudományos kutatással kapcsolatos iratok 1959-1974
 15 doboz, 1 kötet = 1,82 ifm 
254/eSzemélyi iratok 1959-1972
 6 doboz, 1 kötet = 0,74 ifm 
254/fGazdasági iratok 1959-1972
 9 doboz, 1 kötet = 1,10 ifm 
254/gVegyes iratok 1959-1970
 3 doboz, 1 kötet = 0,38 ifm 
   
255.Állatszervezettani Tanszék 1858-1972
 31 doboz, 1 kötet = 3,94 ifm 
255/aTanszéki iktatott iratok 1950-1972
 22 doboz = 2,64 ifm 
255/bSzemélyi iratok 1962-1971
 2 doboz = 0,24 ifm 
255/cTudományos kutatással kapcsolatos iratok 1962-1972
 2 doboz = 0,24 ifm 
255/dGazdasági iratok 1963-1967
 1 doboz = 0,12 ifm 
255/eÁllattani Múzeum és Intézet 1858-1943
 4 doboz = 0,70 ifm 
   
256.II. számú Kémiai Intézet 1884-1917
 6 doboz = 0,72 ifm 
   
257.Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék 1938-1972
 26 doboz = 3,12 ifm 
257/aIratok 1947-1964
 8 doboz = 0,96 ifm 
257/bLevelezés 1952-1972
 14 doboz = 1,68 ifm 
257/cTanszéki bizalmas iratok 1938-1969
 2 doboz = 0,24 ifm 
257/dVegyes iratok 1955-1972
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
258.Földtani Tanszék 1920-1987
 27 doboz = 3,24 ifm 
258/aIktatott iratok 1920-1987
 22 doboz = 2,64 ifm 
258/bNemzetközi kapcsolatok 1946-1972
 2 doboz = 0,24 ifm 
258/cVegyes iratok 1941-1972
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
259.Alkalmazott és Műszaki Földtani Tanszék 1960-1993
 7 doboz = 0,84 ifm 
259/aIktatott iratok 1965-1976
 5 doboz = 0,6 ifm 
259/bVegyes iratok 1960-1976
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
260.Ásványtani Tanszék 1855-1975
 36 doboz = 4,32 ifm 
260/aIktatott iratok 1855-1990
 34 doboz = 4,08 ifm 
260/bVegyes iratok 1941-1988
 2 doboz = 0,24 
   
261.Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1971-1995
 30 doboz, 2 kötet = 4,98 ifm 
261/aIktatott iratok 1971-1995
 24 doboz, 2 kötet = 2.88 ifm 
261/bNemzetközi kapcsolatok 1980-1995
 3 doboz = 0,36 ifm 
261/cVegyes iratok 1977-1992
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
262.Őslénytani Tanszék 1907-1990
 45 doboz = 5,40 ifm 
262/aIktatott iratok 1907-1990
 39 doboz= 4,68 ifm 
262/bKülső szerződéses munkák iratai
1957-1980
 4 doboz = 0,48 ifm 
262/cVegyes iratok 1946-1968
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
263.Regionális Földrajzi Tanszék 1965-1992
 45 doboz = 5,40 ifm 
263/aIktatott iratok 1965-1990
 39 doboz = 4,68 ifm 
263/bVegyes iratok 1969-1979
 6 doboz = 0,72 ifm 
   
264.Geofizikai Tanszék 1953-1980
 7 doboz = 0,84 ifm 
264/aIktatott iratok 1953-1980
 6 doboz = 0,72 ifm 
264/bVegyes iratok 1953-1980
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
265.Földrajzi Tanszék 1949-1969
 13 doboz, 1 kötet = 1,58 ifm 
265/aIktatott iratok 1957-1969
 11 doboz, 1 kötet = 1,34 ifm 
265/bVegyes iratok 1949-1965
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
266.Általános Természetföldrajzi Tanszék 1967-1991
 15 doboz = 1,80 ifm 
266/aIktatott iratok 1967-1991
 14 doboz = 1,68 ifm 
266/bVegyes iratok 1968-1979
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
267.Térképtudományi Tanszék 1953-1983
 43 doboz, 5 kötet = 5,24 ifm 
267/aIktatott iratok 1953-1977
 15 doboz, 4 kötet = 1,86 ifm 
267/bTudományos munkával kapcsolatos iratok 1970-1980
 5 doboz = 0,60 ifm 
267/cOktatással kapcsolatos iratok 1959-1980
 9 doboz = 1,08 ifm 
267/dGazdasági iratok 1956-1980
 4 doboz = 0,48 ifm 
267/eVegyes iratok 1953-1983
 10 doboz, 1 kötet = 1,22 ifm 
   
268.Kémiai Technológiai Tanszék 1951-1983.
 16 doboz = 1,92 ifm 
268/aIktatott iratok 1956-1983
 11 doboz = 1,32 ifm 
268/bTudományos tevékenységgel kapcsolatos iratok 1956-1978
 1 doboz = 0,12 ifm 
268/cOktatással kapcsolatos iratok 1973-1982
 1 doboz = 0,12 ifm 
268/dGazdasági iratok 1951-1981
 2 doboz = 0,24 ifm 
268/eVegyes iratok 1960-1977
 1 doboz = 0,14 ifm 
   
269.Általános Gazdaságföldrajzi Tanszék 1966-1980
 12 doboz = 1,44 ifm 
   
270.Szervetlen- és Analitikai Kémiai Tanszék 1872-1980
 21 doboz, 2 kötet = 2,56 ifm 
270/aIktatott iratok 1946-1980
 12 doboz, 2 kötet = 1,48 ifm 
270/bGazdasági iratok 1939-1960
 6 doboz = 0,72 ifm 
270/cVegyes iratok 1872-1971
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
271.Szerves Kémiai Tanszék 1935-1984
 43 doboz, 15 kötet = 5,48 ifm 
271/aIktatott iratok 1935-1980
 27 doboz, 15 kötet = 3,56 ifm 
271/bNemzetközi kapcsolatok 1954-1984
 3 doboz = 0,36 ifm 
271/cVegyes iratok 1948-1981
 13 doboz = 1,56 ifm 
   
272.Matematikai Intézet 1983-1987
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
273. Mikrobiológia Tanszék1963-1990
 19 doboz = 2,28 ifm 
273/a
Iktatott iratok
1963-1990
 19 doboz = 2,28 ifm
 
   
274. A Geológiai Tanszékcsoport 1983-2005
 34 doboz = 3,72 ifm 
274/a
Iktatott iratok
1983-2005
 32 doboz = 4,08 ifm
 
274/b
Beszámolók, ülések
1994-2005
 1 doboz = 0,12 ifm
 
274/c
Vegyes iratok
1999-2005
 1 doboz = 0,12 ifm
 
   
275.
Biokémiai Tanszék
1992-2006
 15 doboz = 1,80 ifm
 
275/a
Iktatott iratok
(1995)1999-2006
 5 doboz = 0,60 ifm
 
275/b
Tudományos munkával kapcsolatos iratok
1992-2003
 6 doboz = 0,72 ifm
 
275/c
Doktori képzéssel kapcsolatos iratok
1994-2002
 2 doboz = 0,24 ifm
 
275/d
Pályázatok
1992-2004
 2 doboz = 0,24 ifm
 
   
   
 PROFESSZORI, SZEMÉLYI HAGYATÉKOK 
   
401.Oroszlán Zoltán iratai 1909-1971
 14 doboz = 1,68 ifm 
401/aSzemélyi iratok 1909-1971
 4 doboz = 0,48 ifm 
401/bEgyetemi előadások kéziratai 1908-1971
 5 doboz = 0,60 ifm 
401/cTanszéki, tudományos egyesületi, megbízatási iratok 1916-1971
 4 doboz = 0,48 ifm 
401/dÚjságcikkek, fényképek, nyomtatványok  
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
402.Fejér Lipót iratai 1872-1959
 68 doboz = 8,16 ifm 
402/aSzemélyi iratok 1898-1959
 10 doboz = 1,2 ifm 
402/bTudományos kéziratai 1905-1955
 9 doboz = 0,84 ifm 
402/cTudományos működésével kapcsolatos iratok 1905-1959
 3 doboz = 0,36 ifm 
402/dMás szerzők különlenyomatai 1872-1957
 19 doboz = 2,28 ifm 
402/eLevelezés 1905-1959
 16 doboz = 1,92 ifm 
402/fMatematikai jegyzetek 1905-1954
 10 doboz = 1,2 ifm 
402/g
Vegyes iratok
1905-1959
 1 doboz = 0,12 ifm
 
   
403.Bogsch László iratai 1935-1985
 21 doboz = 2,52 ifm 
403/aLevelezés 1950-1970
 2 doboz = 0,24 ifm 
403/bA Tudományos Diákkörrel kapcsolatos iratok 1952-1965
 1 doboz = 0,12 ifm 
403/c

Szakvélemények az Országos Földrengésvizsgáló

Intézet részére

1943-1961
 2 doboz = 0,24 ifm 
403/dMagyar Tudományos Akadémiával kapcsolatos iratok 1964-1969
 1 doboz = 0,12 ifm 
403/eKéziratok, fordítások 1942-1985
 11 doboz = 1,32 ifm 
403/fKonferenciák, bizottságok 1963-1979
 1 doboz = 0,12 ifm 
403/gVegyes iratok, fényképek 1938-1985
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
404.Pais Dezső iratai 1877-1973
 125 doboz = 15,00 ifm 
404/aSzemélyi iratok 1896-1973
 7 doboz = 0,84 ifm 
404/bMagyar Tudományos Akadémiával kapcsolatos iratok 1877-1973
 31 doboz = 3,72 ifm 
404/cEgyetemi tanári működésének iratai 1924-1970
 5 doboz = 0,60 ifm 
404/dTudományos Ismeretterjesztő Társulattal kapcsolatos iratok 1954-1973
 5 doboz = 0,60 ifm 
404/eLevelezés 1910-1973
 14 doboz = 1,68 ifm 
404/fKéziratok, tanulmányok, bírálatok 1905-1973
 20 doboz = 2,40 ifm 
404/gJegyzetek é.n.
 19 doboz = 2,28 ifm 
404/hMás szerzők kéziratai, tanulmányai 1917-1973
 13 doboz = 1,56 ifm 
404/iVegyes iratok é.n.
 11 doboz = 1,32 ifm 
   
405.Mátrai László iratai 1948-1977
 11 doboz = 1,32 ifm 
405/aAz Egyetemmel kapcsolatos iratok 1956-1977
 1 doboz = 0,12 ifm 
405/bA Magyar Tudományos Akadémiával kapcsolatos iratok 1955-1977
 2 doboz = 0,24 ifm 
405/cTudományos és társadalmi szervezetek 1948-1976
 2 doboz = 0,24 ifm 
405/dElőadások kéziratai 1960-1968
 1 doboz = 0,12 ifm 
405/eLektorálások é.n.
 1 doboz = 0,12 ifm 
405/fLevelezés 1952-1977
 3 doboz = 0,36 ifm 
405/gVegyes iratok 1955-1976
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
406.Arató Endre iratai 1961-1979
 1 doboz = 0,05 ifm 
   
407.Andics Erzsébet iratai 1965-1984
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
408.Mauritz Béla iratai 1907-1940
 1 doboz = 0,03 ifm 
   
409.Scherf Emil iratai 1912-1967
 7 doboz = 0,84 ifm 
409/aLevelezés 1921-1967
 1 doboz = 0,12 ifm 
409/bSzakvélemények, jelentések, tanulmányok 1922-1965
 3 doboz = 0,36 ifm 
409/cMás szerzők tanulmányai, kéziratai 1921-1966
 1 doboz = 0,12 ifm 
409/dVegyes iratok 1912-1967
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
410.Vadász Elemér iratai 1949-1969
 4 doboz = 0,48 ifm 
410/aTudományos munkával kapcsolatos iratok 1950-1969
 2 doboz = 0,24 ifm 
410/bMagánlevelezés 1949-1956
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
411.Elekes Lajos iratai 1965-1973
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
412.Wolfram Ervin iratai 1937-1979
 7 doboz = 0,84 ifm 
412/aSzemélyi iratok 1939-1979
 1 doboz = 0,12 ifm 
412/bIskolai jegyzetei 1937-1952
 2 doboz = 0,24 ifm 
412/cSzakcikkek, egyetemi jegyzetek 1946-1964
 3 doboz = 0,36 ifm 
412/dVegyes iratok 1943-1974
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
413.Buzágh Aladár iratai 1919-1966
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
414.Méhely Lajos iratai 1838-1948
 13 doboz = 1,56 ifm 
414/aSzemélyi iratai 1838-1936
 1 doboz = 0,12 ifm 
414/bLevelezés 1900-194
 3 doboz = 0,36 ifm 
414/cKéziratok, különlenyomatok é.n.
 8 doboz = 0,96 ifm 
414/dVegyes iratok é.n.
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
415.Mödlinger Gusztáv iratai 1921-1974
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
416.Eötvös Loránd iratai 1870-1917
 1 doboz = 0,02 ifm 
   
417.Ujházy Lászlóné iratai 1972-1982
 9 doboz = 1,08 ifm 
417/aKéziratok 1972-1982
 2 doboz = 0,24 fim 
417/bJegyzetek é.n.
 3 doboz = 0,36 ifm 
417/cSzakirodalom é.n.
 4 doboz = 0,48 ifm 
   
418.Szimonidesz Lajos iratai 1902-1949
 111 doboz = 13,32 ifm 
   
419.Papp Károly iratai 1890-1960
 98 doboz = 11,76 ifm 
419/aSzemélyi iratai 1890-1940
 1 doboz = 0,12 ifm 
419/bLevelezés 1898-1960
 25 doboz = 3,00 ifm 
419/cDékáni működése 1930-1931
 1 doboz = 0,12 ifm 
419/dA Szent István Akadémiára vonatkozó iratok 1925-1951
 8 doboz = 0,96 ifm 
419/eKéziratok, jegyzetek é.n.
 16 doboz = 1,92 ifm 
419/fVegyes iratok é.n.
 10 doboz = 1,20 ifm 
419/gPapp Károlyné levelezése é.n.
 16 doboz = 1,92 ifm 
419/hMeghívók 1864-1963
 21 doboz = 2,52 ifm 
   
420.Mendöl Tibor iratai 1923-1965
 9 doboz = 1,08 ifm 
420/aEgyetemi jegyzetek, előadások 1940-1951
 5 doboz = 0,60 ifm 
420/bVegyes iratok 1923-1965
 4 doboz = 0,48 ifm 
   
421.Uhl Antal iratai 1927-1981
 11 doboz = 1,32 ifm 
421/aLevelezés 1927-1981
 8 doboz = 0,96 ifm 
421/bVegyes iratok é.n.
 3 doboz = 0,36 ifm 
   
422.Fitz József iratai 1927-1963
 4 doboz = 0,48 ifm 
   
423.Kisbán Emil iratai é.n.
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
424.Kerekess József iratai 1919
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
425.Miklós Ödön iratai 1910-1938
 4 doboz = 0,48 ifm 
   
426.Cavallier József iratai 1904-1961
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
427.Szandtner Pál iratai 1884-1963
 1 doboz = 0,12 ifm 
   
428.Czigány Magda iratai 1990-1994
 2 doboz = 0,24 ifm 
   
429.Balázs Györgyné iratai 1959-1998
 18 doboz = 2,16 ifm 
429/a
Levelezés
1962-1998
 3 doboz = 0,36 ifm
 
429/b
Kéziratok, előadások, bírálatok
1923-1965
 8 doboz = 0,96 ifm
 
429/c
Vegyes
1952-1992
 7 doboz = 0,84 ifm
 
   
430.Siklós András iratai 1950-1970
 20 doboz = 2,4 ifm 
430/a
Egyetemi jegyzetek
 
 3 doboz = 0,36 ifm
 
430/b
Szakdolgozatok
 
 2 doboz = 0,24 ifm
 
430/c
Vegyes
 
 15 doboz = 1,8 ifm
 
   
431.Székely György iratai 1947-2007
 5 doboz = 0,60 ifm 
   
432.Ladányi Andor iratai 1960-1990
 19 doboz = 2,28 ifm 
432/a
Iratok a magyar felsőoktatás történetéből
1790-1918
 14 doboz = 1,68 ifm
 
432/b
Felsőoktatástörténeti dokumentumok
1949-1965
 5 doboz = 0,6 ifm
 
   
434.
Almási János iratai
1942-2000
 6 doboz = 0.72 ifm
 
   
435.
Unger Mátyás hagyatéka
 
   
435/c
Dékánhelyettesi működésének iratai
1964-1988
 10 doboz = 1.2 ifm