115. Magyar Középkori és Koraújkori Tanszék

 

1976-1994

8 doboz = 0,96 ifm

 

            Egyetemünkön 1770-ben állították fel a történelem tanszéket, ahol csaknem egy évszázadon keresztül az egyetemes és magyar történelmet együtt tárgyalták.

            1866-ban választották szét az egyetemes és a magyar történelem tanítását és állítottak fel külön tanszéket a magyar történelem számára, élén Kerékgyártó Árpád Alajossal. A középkori magyar történelem előadása lett a tanszék feladata, lévén, hogy 1870-ben létrehozták a II. magyar történeti tanszéket (élén Salamon Ferenccel) azzal a céllal, hogy a Mohács utáni történelmet részletesebben tárgyalja. Az 1898-ban Kerékgyártó Árpád nyugdíjazása által megürült tanszéket 1906-ig tartották fenn Tallóczy Lajos számára, aki végül is nem fogadta el a kar meghívását, így az pályázatot írt ki. Ennek eredményeképpen nyert kinevezést 1909-ben Angyal Dávid, aki 1925-ig töltötte be a tanszéket és jelentős történetírói munkásságot hagyott maga után. 1925 és 1931 között Hóman Bálint, későbbi kultuszminiszter a középkori magyar történelem tanára. Őt Mályusz Elemér követte a tanszék vezetésében (1934-1945). 1945-után Deér József (1946-1948) és Molnár Erik (1949-1957) következik a tanszék élén, majd 1957-től Elekes József 1982-ben bekövetkezett haláláig.

            A Tanszék iratai csak 1976-tól, ám ekkortól is hiányosan állnak rendelkezésünkre. Az állagokban időrendben találhatók az iratok, amelyek egyenkénti átnézéssel kutathatóak