113. Neveléstudományi Tanszék

 

(1958) 1964-1990

20 doboz = 2,4 ifm

 

            Egyetemünkön a neveléstan tanszéket már 1814-ben felállították és Krobot Jánost bízták meg a tanszék vezetésével. Krobot 1824-ben a bölcsészeti kar igazgatója lett s ezután a neveléstan tanszéket sokáig nem töltötték be, hanem helyettesek vezették. E megbízott helyettesítő tanárok egyikének munkássága sem kiemelkedő.

            1870-ben Eötvös József miniszter Lubrich Ágostot nevezte ki a neveléstan nyilvános rendes tanárává, aki három évtizeden át töltötte be a neveléstan tanszéket. Fő műve a háromkötetes "Neveléstudomány" c. munkája. Őt Fináczy Ernő (1901-1930) követte a tanszék élén, akinek sokoldalú neveléstörténeti munkássága modern szintre emelte a hazai pedagógiaoktatást. 1935-től 1949-ig a nagy műveltségű Prohászka Lajos töltötte be a tanszékvezetői pozíciót. 1949-ben bevezették a pedagógia szakos képzést (addig pedagógiai tanulmányokat a szabadbölcsészet keretében lehetett folytatni, s egyetemi doktorátust lehetett tenni). 1949-től 1950-ig Vajda György Mihály vezette a tanszéket. 1951-ben Lázár György állt a tanszék élén. 1952-ben rövid ideig Szokolszky István egyetemi docens vezette a tanszéket, majd ugyanebben az évben Ágoston György lett a tanszék vezetője. A tanszék nem tartozik egyetlen tanszékcsoportba sem, közvetlenül a dékán irányítása alatt áll.

            A Tanszék iratait csak 1964-től őrizték meg. Az iktatott iratok 1971-től 1984-ig egy év (1982-es) kivételével megvannak és éves bontásban az iktatás sorrendjében állnak rendelkezésünkre. A kutatást iktatókönyvek segítik, amelyek a tanszék korábbi történetére is támpontot nyújthatnak, tudniillik 1958-tól magmaradtak.