110.  Történész Könyvtár

 

1971-1985

1 doboz = 0,12 ifm

 

            A könyvtár az 1887/88-as tanévben kezdte meg működését, amikor Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyetem kérésére engedélyezte a Történelmi Szeminárium /lásd még 102. fond bevezetője/ felállítását.

            Könyvállománya részben, vagy egészben magában foglalja Salamon Ferenc, Lánczy Gyula, Horváth Árpád, Áldásy Antal, Domanovszky Sándor, Szekfü Gyula, és I. Tóth Zoltán hagyatékát és a Magyarságtudományi Intézet könyvtárát is.

            A 100 ezer kötetet meghaladó könyvtár anyaga különösen gazdag a magyar történelem, a közép-, új- és legújabbkori történelem tárgykörében.

            A könyvtár iratai közül igen csekély mennyiségű került be levéltárunkba. Ezek közül említésre méltó a kari könyvtárak és könyvtárosok helyzetéről készített felmérés, a fejlesztésre vonatkozó javaslatok, melyeket a Kari Tanács 1985-ös, a könyvtárral foglalkozó ülése előkészítő anyagának tekintethetünk. Az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók.

 

 

  1. doboz

Iratok 

1971-1985.