109.  Tudományos Szocializmus Tanszék

1962-1996 (1981)

20 doboz = 2,4 ifm

 

            Az 1950 óta működő Központi Marxizmus-leninizmus Tanszékből 1954-ben három szaktanszék alakult, amelyek egyike a Marxizmus-leninizmus Alapjai Tanszék, Mód Aladár egyetemi tanár vezetésével. A tanszék neve 1957-ben változott Tudományos Szocializmus Alapjai Tanszékre, amikor az addig a rektor közvetlen irányítása alatt álló ideológiai tanszékek átkerültek a Bölcsészeti Kar keretébe és ott is nyertek elhelyezést. A tudományos szocializmus, mint önálló szak oktatását 1960/61-ben vezették be az egyetemi oktatásban előbb nappali, majd esti és levelező tagozaton. Történelem szakos hallgatók vehették fel III. éves korukban másik szakjuk elhagyásával, majd később C szakként. 1972-ben a tanszéket a történettudományi tanszékcsoporthoz tették át, mint történeti jellegű tudományt művelő tanszéket. A tanszék 1989-ben szűnt meg, amikor átkeresztelték Politikaelméleti Tanszékre, amelynek oktatott tematikája is teljesen új volt.

            A fond iratanyaga hiányos, a tanszék első 5 évének iratait nem őrizték meg. 1962-től 1975-ig az iratok hiánytalanul megvannak, sorszámos iktatás szerint letéve. A kutatást iktatókönyv sorozat segíti, de csak 1966-tól