108. Művészettörténeti Tanszék

 

1950-1979

2 doboz = 0,24 ifm

 

            1872-ben Henszlmann Imre nyilvános rendkívüli tanárrá való kinevezésével állították fel a Művészettörténeti Tanszéket. Hosszú ideig a régészet és a művészettörténet nem különült el egymástól, a tanszék munkájában történeti és régészeti kutatások domináltak. Ez jellemezte még a két világháború közötti időszakot, a Művészettörténetet és Classica Archeológiai, valamint a Művészettörténet és Keresztény Régészet Tanszék tevékenységét is. 1945 után a Művészettörténeti Intézet továbbra is két, Gerevich Tibor és Fülep Lajos vezette (egymás mellé rendelt) tanszékből állott. Fülep Lajos nyugállományba vonulásakor, 1961-ben a két tanszéket összevonták.

            A Tanszék iratai 1950-től, igen hiányosan maradtak fenn. Az 1961 és 1967, továbbá az 1969 és 1971 közötti évek iratanyaga teljesen hiányzik. Segédkönyvek hiányában az anyag darabonkénti átnézéssel kutatható.

 

 

  1. doboz

Iratok

1950-1968.

  2.     

Iratok

1972-1979.