101/b. Tantervek, tanulmányi ügyek

1959-1979

2 doboz = 0,24 ifm

 

1.

doboz

Tantervek

Előadásjegyzetek

Vizsgadolgozatok     

Szakdolgozatok

1959-1975.

év nélkül

      

1966 és év nélkül

2.

Szakdolgozati jelentkezési lapok

Hallgatók minősí­tése

Új- és legújabb kori muzeológia

Egyetemi levéltárra vonatkozó iratok 

1966-1978.

1959-1979.

1963-1973.

év nélkül