101. Történelem Segédtudományai Tanszék

 

1880-1995

39 doboz = 4,69 ifm

 

            A történelem segédtudományaival foglalkozó speciális egyetemi tárgy bevezetését az 1777-es Ratio Educationis határozta el.

            A 1945 után a tanszék nevét a Történelem Segédtudományai Tanszékre változtatták.

            Az egyetemi levéltáros képzés 1949 után indult meg. Korábban a törvények általában egyetemi végzettséget kívántak meg, a szakmai felkészítést magukra a levéltárakra bízták. Ettől kezdve a levéltár szak A, B és C szak is volt, de kiegészítő szakként is indították.

            1965-től a tanszéken folyik az újkori történész - muzeológus hallgatók képzése is.

            A tanszék iratanyaga több egységből tevődik össze, saját iratain kívül személyi anyagokat is tartalmaz. Ilyen Szentpétery Imrének a tanszéken maradt hagyatéka, Sinkovics István dékánhelyettesi (1956-1957) és dékáni (1963-1966), valamint a Módszertani Bizottsági tagságával kapcsolatos iratai. Külön meg kell említeni dr. Theodor Sickel (1826-1908) bécsi professzornak a történelmi szeminárium számára 1901-ben megszerzett oklevéltani gyűjteményét.