53. Tudományos Szocializmus Tanszék (ÁJTK)

1959-1990

5 doboz, 2 kötet = 0,62 ifm

 

            A tudományos szocializmus oktatását a marxizmus-leninizmus tárgyainak keretében 1957-ben vezették be egyetemünkön. Az új tárgy oktatását az egyetem valamennyi karán központi, összegyetemi tanszék látta el. A jogi kari tudományos szocializmus tanszéket 1972-ben állították fel. 1990-ben változtatták a tanszék nevét politikaelméleti- és történeti tanszékre és a következő tanévtől, 1991-től szervezetileg is megszűnt, beleolvadt a jogi karon 1988-ban felállított politológia tanszékbe.