37. Felvételi Előkészítő Bizottság iratai

 

1975-1989

3 doboz = 0,36 ifm

 

            Már 1975 előtt is működött több felsőoktatási intézményben előkészítő tanfolyam. Az egyik első kezdeményezés a bölcsészkari Studium Generale volt, melyet a kari KISZ szervezet irányított. Az Oktatásügyi Minisztérium 1975-ben határozatot hozott "a fizikai dolgozók gyerekeinek felsőfokú tanulását segítő állami és társadalmi akciók továbbfejlesztéséről" (10/1975. sz. OM határozat.) Az intézkedés az eddigi előkészítő munkát minden felsőoktatási intézmény számára kötelezővé tett, a feltételek biztosítását pedig állami feladatként kezelte.

            A budapesti középiskolások bejáró oktatáson vehettek részt. Az órák szemináriumi jellegűek voltak, s egyetemi hallgatók tartották, félévenként az egyetem oktatói is tartottak egy-két előadást. A vidéki jelentkezők félévenként kb. három tesztet kaptak, amit ki kellett tölteniük, a az egyik kijavított példányt visszakapták. Mindkét oktatási formát négy félévre osztották fel. A második félévben kéthetes nyári tábor, a negyedik félév végén, a felvételi előtt 4-5 napos intenzív tanfolyam szerepelt a programban. A FEB élén tanárelnök állt, a vezetőség tagja volt még a titkár, a KISZ-felelős, a levelezés- és a bejáró oktatás vezetője. A szakcsoportok élén szakcsoportvezető állt /a nagyobbak élén, pl. történelem külön levelező és bejáró oktató vezető/ A szakcsoportok munkáját rektori megbízással tanárinstruktorok segítették.

            A bizottság levelezése megalakulásától kezdve 1989-ig folyamatos, ezen túlmenően néhány gyakorló levelet és feladatlapot is tartalmaz a fond, amely a bölcsészkari bizottság anyagából áll. Az iratok egyenkénti átnevezéssel kutathatók.

 

 

1.

doboz

Iratok

1975-1981.

2.

1982-1989.

3.

Feladatok, gyakorló levelek

1979-1985.