36. Egyetemi Főigazgató iratai

 

1991-1997.

52 doboz = 6,24 ifm

 

            1991-ben az egyetem vezetési struktúrájában változás történt. A szervezeti és működési szabályzat módosításával az egyetemi főtitkári tisztség és a gazdasági főigazgató tisztsége átmenetileg megszűnt illetve egybeolvadt és helyette az egyetemi adminisztráció és a pénzügyi, gazdasági kérdések irányítására létrehozták az egyetemi főigazgató tisztségét. E tisztséget gyakorlatilag 1992 elején töltötték be, de a fond anyaga előiratok formájában már az 1991-es évvel kezdődik. A főtitkári funkciók egy részét a titkársági osztály vezetője végezte a továbbiakban is. 1995-ben az SZMSZ újabb módosításával gyakorlatilag visszaállították a főtitkári és a gazdasági főigazgatói funkciót, azonban a főtitkári tisztséget hosszú ideig nem töltötték be. 1995 után a főigazgató döntően már csak gazdasági kérdésekkel foglalkozott, a korábbi elnevezés fenntartása mellett. 1997-ben az egyetemi főigazgatói tisztség megszűnt és funkcióit részben a gazdasági főigazgató, részben az egyetemi főtitkár vette át. Az iratok forrásértéke jelentős, erősen hiányosan kerültek a levéltárba, kutatásuk az iktatókönyvek és 1994-től a mutatókönyvek segítségével végezhető.