35. Számítóközpont

 

1980-1997

63 doboz, 37 kötet = 8,16 ifm

 

Az Egyetemi Tanács az OM jóváhagyásával 1980-ban ELTE Számítóközpont néven intézeti jogokkal felruházott új szervezeti egységet hozott létre, amely számítástechnikai szolgáltatási, kutatási, oktatási és továbbképzési feladatokat volt hivatva ellátni. A Számítóközpont nem tartozik egyetlen kari szervezeti egységbe se, hanem a rektornak közvetlenül alárendelt igazgató vezeti. Profiljából következően azonban legszorosabb kapcsolata a TTK-val van, amelynek oktató és kutató munkájában a TTK Tanácsának szakmai felügyelete alatt közvetlenül részt vesz, igazgatója pedig a TTK Kari Tanácsának tanácskozási jogú tagja.

            Az iratok évek szerint az iktatás sorrendjében találhatók, kutatásukat a teljes iktató- és mutatókönyv sorozat teszi lehetővé.