34. Munkaügyi Döntőbizottság

 

1965-1992

16 doboz = 1,92 ifm

 

                          A kormány 1964. évi 29. számú rendelete intézkedett a Munkaügyi Döntőbizottságok megalakításáról. Az elnököt, a helyettesét, egy tagot és három póttagot a munkáltató, egy póttagot az egyetemi Szakszervezeti Bizottság delegált a testületbe.

            A bizottság eljárása panasz alapján indult meg. A panaszt munkaköri besorolás, munkabér megváltoztatására vonatkozó értesítés, áthelyezés, munkaviszony megszüntetése, kártérítésre való kötelezés, vagy fegyelmi határozat ellen a kézbesítést követő 15 napon belül lehetett előterjeszteni. Egyéb ügyekben panasszal az igény esedékessé válásától számított 3 éven belül, bűncselekménnyel okozott kár esetében pedig a büntető eljárás megindítására meghatározott elévülési idő elteltéig, de legalább öt évig lehetett élni

            A bizottságnak évenként statisztikai jelentést kellett készíteni a Munkaügyi Minisztérium számára ügyfélforgalmáról. Az iratokat évrendben helyeztük el, a jelentéseken kívül kinevezések és a konkrét panaszos ügyek aktái találhatók ebben a fondban. Kutatásuk egyenkénti átnézéssel lehetséges.

 

 

1.

doboz

1965.  

2.

1966-1967.

3.

1968-1969.

4.

1970-1972.

5.

1973-1974.

6.

1975-1976.

7.

1977-1978.

8.

1979-1980.

9.

1981-1982.

10.

1983-1985.

11.

1986-1987.

12.

1988.

13.

1989.

14.

1990-1992.

15.

Vegyes iratok

1965-1984.

16.

Vegyes iratok

1985-1990.