33. Személyzeti Osztály

 

1953-1991

502 doboz, 52 kötet = 61,80 ifm

 

            Az egyetemeken 1950-ben új szervezeti szabályzatot vezetett be a minisztérium. Ennek értelmében az ELTE-n az egyes fakultások Dékáni Hivatalain belül szervezték meg a Személyzeti Osztályokat. Más egyetemeken, a Rektori Hivatalon belül alakították meg ezt, a mi esetünkben a karok nagy létszáma miatt döntöttek így.

            Az egyetem központi Személyzeti Osztályok - amely a Rektori Hivatalhoz tartozott, élén az osztályvezetővel -, 1953-ban állították fel.

            Az osztály fennállása során az alábbi feladatokat látta el:

- szervezte a káderekkel való foglalkozást, figyelte fejlődésüket, s vezette róluk a nyilvántartásokat

- kidolgozta és végrehajtotta a káderfejlesztési tervet

- a rektori hatáskörű személyzeti ügyeket előkészítette és intézte /kinevezés, alkalmazás, áthelyezés, felmondás/

- javaslatot tett és felterjesztést készített a minisztériumi hatáskörbe tartozó ügyekben

- intézte a meghívott egyetemi előadók, másodállásúak, mellék-foglalkozásúak személyzeti ügyeit

- vezette az egyetem összes alkalmazottjának nyilvántartását

- az egyetemi költségvetés alapján végezte a munkaerő gazdálkodást és az alkalmazottak segélyezését.

            Az induláshoz képest a feladatkör a későbbiek során némileg módosult, bővült /pl. külföldi utazásokkal kapcsolatos ügyek/, illetve szűkült /pl. a segélyezés egyre inkább a szakszervezet hatáskörébe került át./

            A Rektori Tanács 1990 közepén a változásokra való tekintettel úgy határozott, hogy az osztályt beolvasztotta egy új szervezeti egységbe, az Oktatási-, Személyzeti és Szociális Osztályba. Feladataként új kitüntetési-, vezetői-, oktatói-, kutatói követelményrendszer kidolgozását, az új szervezeti egységek létesítésével kapcsolatos személyzeti teendők végzését, a dolgozók továbbképzését, a köztársasági elnöki és minisztériumi hatáskörű személyzeti vonatkozású felterjesztések készítését, a rektori- és rektorhelyettesi hatáskörbe tartozó személyzeti ügyek döntés előkészítését, a külföldi professzorok és lektorok alkalmazásával kapcsolatos ügyintézését, valamint az egyetem hagyományainak őrzését jelölték meg. /pl. tanszékvezetői konferenciák, Eötvös-napok rendezése, díjak, kitüntetések, kinevezések ünnepélyes átadása/

            Az iktatott iratok 1954-1988-ig kerültek levéltárunkba. Az első pár év anyaga igen hiányos, a mutatókönyvek csak 1969-től vannak meg, ezért az ezt megelőző évek irataiban csak egyenkénti átnézéssel lehet kutatni. A személyi dossziékat (melyek sokszor hiányosak, s nem minden alkalmazotté van meg/ ABC-be rendeztük. A vegyes iratokban többek között munkatervek, állománylisták, oktatói minősítések és jellemzések, utazási határozatok és útlevéljavaslatok, a Tanárképző Tanács 1960-as évek eleji működésének, a Gazdasági- és Lakásbizottság 1970-es évek végétől az 1980-as évek végéig folytatott tevékenységének korántsem teljes dokumentációja található meg. Az egyes sorozatokat időrendbe szedtük. A c,d,e,f és g állagok iratai egyenkénti átnézéssel kutathatók.