31. Tanárképző Főiskolai Kar

 

1975-2003

 144 doboz, 400 kötet = 32,00 ifm

 

            Budapesten 1947-től 1953-ig működött az alsó tagozatos általános iskolai tanárokat képző Pedagógiai Főiskola. Az 1970-es évek elején az időleges demográfiai felfutás időszakában ismét felmerült egy fővárosi székhelyű intézmény létesítésének igénye. Emiatt jött létre az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola /ma: Eszerházy Károly Tanárképző Főiskola/ Budapesti Kihelyezett Tagozata, amely az 1975/76-os tanévben kezdte meg működését.    

            A tagozat alapfeladatait is csak nagy nehézségek árán tudta ellátni, hiányoztak a megfelelő háttérintézmények. /könyvtárak, laboratóriumok/ Mivel az önállósulás feltételei hiányoztak, s például a természettudományi szakos hallgatók képzése is az ELTE-n történt, a Kihelyezett Tagozatot megszűntették és 1983. január 1-től az intézmény az ELTE negyedik karaként működött tovább.

            A kar életében fontos változást hozott az a művelődésügyi miniszteri döntés, amely szerint a Pest megyei tanárhiány enyhítésére 1987. szeptember elsején megindult az oktatás a gödöllői képzési helyen.

            Az igazgatási, majd 1986-tól főigazgatói titkárságon történt az iratok iktatása. Az egyes éveken belül külön gyűjtötték a minisztériumi leveleket, az igazgató/főigazgató levelezését, az igazgatóhelyettesi-, a titkársági ügyiratokat, a körleveleket és az ELTE-vel folytatott levelezést. Ezeket a csoportokat mi is meghagytuk a rendezés során. A Tanulmányi Osztály iratai külön állagot képeznek. A vegyes iratok között belső tájékoztatók, tanár-továbbképzési ügyek, ifjúsági parlamentek anyagai, a gödöllői képzésre vonatkozó- és személyzeti ügyek iratai találhatók. A kari tanácsülési jegyzőkönyvek 1984-től, az iktatott iratok 1975/76-tól vannak meg.

            Bár az iktatott iratokhoz készültek mutatókönyvek, a témakörönkénti külön gyűjtemények létrehozása miatt a kutatás egyenkénti átnézéssel történhet, akárcsak a többi állag esetében.