28. Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium

 

1955-1975

30 doboz, 2 kötet = 3,65 ifm

 

            Az oktatásügyi miniszter 853-1321/1955. sz. rendelete értelmében állították fel - a megszűnő budapesti Pedagógiai Főiskola épületében - a 12 évfolyamos "Cukor utcai Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium"-ot, mely 1957 februárjában vette föl Apáczai Csere János nevét. A művelődésügyi miniszter 154/1958. sz. utasítása nyomán az intézmény egyetemi gyakorlóiskolai rangot kapott, s ettől kezdődően az ELTE közvetlen irányítása alatt áll (a rektor irányítási és rendelkezési jogkörét a Tanárképző Tanács útján gyakorolhatja.) A művelődésügyi miniszter 1970. március 9-i határozata alapján az épületben megszüntették az általános iskolát, melynek helyén 1971-re a tehetséges vidéki fiataloknak gimnáziumi kollégiumot alakítottak ki. Ekkortól az ELTE Apáczai Csere János Gimnáziuma néven szerepel az intézmény, ahol a gimnáziumi oktatások kívül az ELTE BTK és TTK tanár szakos hallgatóinak gyakorlati tanárképzése is folyik.

            A Gimnázium iratai már az alapítástól viszonylag hiánytalanul, iktatási rendben maradtak ránk. A kutatást sajnos csak az 1964/65-ös tanévtől segítik iktatókönyvek, eddig az anyag egyenkénti átnézéssel kutatható.

 

 

1.

doboz

1955.

1956.

1-307.

1-100. 

sz.

2.

1956.

1957.

101-445.

1-250. 

sz.

3.

1957.

1958.

251-388.

1-293. 

sz.

4.

1958/59.

1-250. 

sz.

5.

1959/60.

1-463.

sz.

6.

1960/61.

1-250. 

sz.

7.

1960/61

1961/62.

251-390.

1-225. 

sz.

8.

1961/62.

226-429.

sz.

9.

1962/63.

1-314.

sz.

10.

1963/64.

1-369.

sz.

11.

1964/65.

1-300.

sz.

12.

1964/65.

1965/66.

301-384.

1-200. 

sz.

13.

1965/66.

1966/67.

201-357.

1- 50.  

sz.

14.

1966/67.

51-272.

sz.

15.

1967/68.

1-110. 

sz.

16.

1967/68.

111-280.

sz.

17.

1968/69.

1-120. 

sz.

18.

1968/69.

121-247.

sz.

19.

1969/70.

1-121. 

sz.

20.

1969/70.

122-290.

sz.

21.

1970/71.

1-100. 

sz.

22.

1970/71.

101-244.

sz.

23.

1971/72.

1-100. 

sz.

24.

doboz

1971/72.

1972/73.

101-206.

1- 20.              

sz.

25.

1972/73.

21-151.

sz.

26.

1973/74.

1-100. 

sz.

27.

1973/74.

1974/75.

101-158.

1- 60.  

sz.

28.

1974/75.

61-147.

sz.

29.

jegyzőkönyvek

 

 

30.

 

 

           

 

Iktatókönyvek

 

1. kötet

1964/65-1967/68.

2.    

1968/69-1973/74.