Kezdőlap arrow Ügyfél- és kutatószolgálat

Kutatás a levéltári anyagban


A levéltári iratanyag kutatására kutatóteremben van lehetőség. Kutatást, az erre vonatkozó kérelemben feltüntetett témakörben, bármely természetes személy végezhet, aki kötelezi magát a kutatási szabályzat betartására, illetve olyan anyagot kíván tanulmányozni, amely nem esik valamely korlátozás alá. A kutatás módjáról a kutatótermekben elhelyezett Kutatótermi Szabályzat, illetve a kutatószolgálatot ellátó munkatársak adnak részletes felvilágosítást.

A levéltári anyagban végzendő kutatásra vonatkozó fontosabb jogszabályok:
 
1. Törvények.

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Adatvédelmi törvény),
1995. évi LXV. törvény az állami titokról és a szolgálati titokról (Titokvédelmi törvény),
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (legutolsó módosítása: 2007. évi XCVII. tv.) (Levéltári törvény),
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, ebben az 1995. évi LXVI. törvény módosítása,
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, ebben az 1995. évi LXVI. törvény módosítása,
2003. évi III. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

 

2. Rendeletek

6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről
7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről
10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
13/2002. (I. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatokat tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolásának ...
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről (legutolsó módosítás: 239/2007. (IX. 12.) Korm. rendelet)
12/2006 ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról
24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről