21. Egyetemi Szakszervezeti Bizottság

 

1947-1968

3 doboz = 0,36 ifm

 

            Egyetemünkön 1946. augusztus-szeptemberére tehető a szakszervezeti mozgalom megindulása. Ekkor még jórészt altisztek, hivatalsegédek és kisegítő dolgozók voltak a szakszervezet tagjai: az egyetem oktatói között 1947 végén indult meg az ez irányú szervezkedés. 1948-ban még 6-7 különböző szakszervezetbe tartoztak az egyetem alkalmazottai, s csak az 50-es 60-as évek elején kerültek egységesen a Pedagógusok Szakszervezetének irányítása alá.

            Az 1956 utáni években igen korlátozott volt a szakszervezet tevékenysége. 1959 januárjában alakították meg az új Szakszervezeti Bizottságokat, melyeknek fő célja az érdekvédelem mellett a párt politikájának a szakszervezet eszközeivel való támogatása, a felsőoktatási reform előkészítése és a tananyag korszerűsítése volt.

            A Szakszervezeti Bizottság iktatott iratai 1947-től 1949-ig  - segédkönyvek nélkül - állnak rendelkezésünkre. Az 1950-es és 60-as évekre vonatkozó anyag igen hiányos, egyenkénti átnézéssel kutatható.