20. Egyetemi Levéltár

 

1956-2010

82 doboz = 9,84 ifm

 

            A repertórium bevezetőjében részletesen említettek szerint az ELTE Egyetemi Levéltára 1958 nyarán alakult meg és 1959 elején kezdte meg munkáját. Mai épületébe 1964-ben költözött, és ekkor kerülhetett sor a legjelentősebb iratsorozatok begyűjtésére és kutatásra alkalmassá tételére. A levéltár 1983 augusztusában nyerte el a szaklevéltári jogállást, és azóta jelentősen gyarapította az itt őrzött források mennyiségét. a levéltár működését tükröző iratanyag az első évekből nagyon töredékesen maradt meg. Az 1956 és 1959 közötti évekből néhány iratot a Rektori Hivatal aktái közül válogattuk ki, s helyeztük el ide. Pontos iratkezelésre és segédkönyvek vezetésére csak 1971 után került sor. Ettől kezdve az iratanyag az iktató- és mutatókönyvek segítségével jól kutatható. A szervnyilvántartó lapokat és a kutatószolgálat nyilvántartását külön állagokban őrizzük.