15. Középiskolai Tanárképző Intézet

1870-1949

36 doboz, 70 kötet = 6,85 ifm

 

            A "bölcsészeti kar kebelén" belül működő Középtanodai Tanárképezde, a későbbi Tanárképző Intézet br. Eötvös József kezdeményezésére, az 1870/71-ik tanévben, az első szabályzat jóváhagyása után kezdte meg működését.

            Az intézet az 1949-es fordulatot követő átszervezések során szűnt meg a VKM 211.114/1949.VI. sz. rendeletével.