9. Nyelv- és Irodalomtudományi Kar

 

1953-1956

            37 doboz = 4,44 ifm          

 

Az 1953. február 27-i határozat alapján még ugyanezen év júliusában kettéválasztották a Bölcsészettudományi Kart: Nyelvés Irodalomtudományi-, illetve Történettudományi Karra.

           A Nyelv- és Irodalomtudományi Karhoz 31 szervezeti-oktatási egység került. A Kar önálló Dékáni Hivatallal és Tanulmányi Osztállyal rendelkezett - itt az iratokat csoportszámos rend­szerben iktatták. Ez volt a helyzet 1956. december 7-ig, ami­kor a Kar a Történettudományi Karral újból egyesülve ismét Bölcsészettudományi Karrá alakult, E döntést az Elnöki Tanács 1957, évi 33, tvr. erősítette meg