6. Diákjóléti Hivatal

 

1931-1949

29 doboz = 3,48 ifm

 

            A karon működő diákszociális intézmények mellé az Egyetemi Tanács 4036/1928-29. sz. határozatával az Egyetem kebelén belül új szervezetet létesített Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda elnevezéssel.

            30.444/1945. sz. rendeletével a VKM a diákjóléti ügyek egyöntetű intézése érdekében minden egyetemen diákjóléti hivatal és diákjóléti bizottság felállítását rendelte el. Egyidejűleg megszüntette az eddig működő Diákjóléti és Diákvédő Irodát, feladatát a Diákjóléti Hivatalra ruházta.

            1949-ig működött. Az 1070-6/1949. ODK. sz. miniszteri intézkedés feloszlatta az egyetemeken működő diákjóléti hivatalokat, feladatukat a tanulmányi osztályok vették át.