5. Egyetemügyi politikai megbízott

 

1919

1 doboz = 0,05 ifm   

 

            A Tanácsköztársaság kikiáltása után a közoktatásügyi népbiztos az Egyetem élére politikai megbízottat állított Dienes Pál személyében, aki az Egyetemi Tanács, a rektor, a kari dékánok hatáskörét egy hat tagú bizottsággal együttesen gyakorolta. A régi vezetőség megmaradt tisztségében, és az adminisztratív ügykezelést látta el. A politikai megbízott az egyetemügyi kormánybiztos jogutódja volt.

            A sorszámosan iktatott iratokból csak csekély töredék maradt meg, így a hatóság működéséről hiányos képet nyújt. Inkább kortörténeti dokumentum, mint kiegészítő forrásanyag. A Levéltárban készült név- és tárgymutató segítségével kutatható.

 

 

1. 

doboz

Iktatott iratok

1919. év

153-572. sz.