4. Egyetemi ügyek kormánybiztosa

 

1919

1 doboz = 0,12 ifm

 

            A Károlyi-kormány a közoktatásügyi tárcát 1919-ben Kunfi Zsigmondnak adta át. Kunfi 1919. február 4-én ideiglenesen felfüggesztette az Egyetem autonóm hatáskörét, és élére kormánybiztosként Jászi Oszkárt nevezte ki. Működése csak néhány hónapig tartott, hatáskörét 1919. április 1-től a Tanácsköztársaság által kinevezett egyetemügyi politikai megbízott vette át.

            Az iratok sorszámosan iktatottak. Bár kis terjedelmű és hiányos anyag maradt meg, mégis sok érdekes adatot nyújt e rövid életű vezető szerv működéséről. Levéltárunkban készült név- és tárgymutató segítségével kutatható.

 

 

1.   

doboz

Iktatott iratok

1919. év

3-353. sz.