3/c. A Klinikai Bizottság jegyzőkönyvei

1931-1949

2 doboz = 0,24 ifm

 

Az orvosi kar keretein belül 1887-től működött a Klinikai Bizottság, amely a klinikák anyagi szükségleteivel foglalkozott.

Ebben az állagban az 1931 és 1944 között kissé hiányosan, 1946 és 1949 között pedig töredékesen fennmaradt ülésjegyzőkönyve­ket helyeztük el. További iratai a központi szervek iratanyagá­ban, illetőleg a SOTE levéltárában találhatók. Az anyag egyen­kénti átnézéssel kutatható.

 

1.

doboz

1931-1935.

év

270-311.

sz. ülés

2.

1936-1949.

év

312. sz. üléstől 1949. III. 16-ig