8/t. Külföldi hallgatók ügyei

1970-1990

5 doboz = 0,60 ifm

 

            A Dékáni Hivatalon belül külön gyűjtötték a külföldi állampolgárságú hallgatókra vonatkozó aktákat. Ezek között helyezték el a kar levelezését a minisztériummal, a nagykövetségekkel, valamint a Nemzetközi Előkészítő Intézettel. A NEI-ben folyt a magyarul nem beszélők magyar nyelvre való tanítása, illetve az egyes "baráti" országokkal kötött államközi kulturális egyezményeknek megfelelően a diákok egyetemi tanulmányok folytatására való felkészítése. Ezen túlmenően az iratok között hallgatói névsorok, ösztöndíjasok jegyzéke, halasztási ügyek és rendkívüli segélykérelmek is találhatók.

            Az állag évrendezett, egyenkénti átnézéssel kutatható.

 

1.

doboz

1970-1975.

évek

2.

1975-1978.

3.

doboz

1978-1980.

4.

1980-1982.

5.

1983-1990.