8/s. Nemzetközi kapcsolatok

1956-1992

18 doboz = 2,16 ifm

 

            A nemzetközi kapcsolatok aktáinak egy részét a Dékáni Hivatalon belül - bár közöttük iktatottak is gyakran előfordulnak - fontosságuk miatt már az 1950-es évek közepétől külön gyűjtötték.

            Egyetemi szinten a külkapcsolatokat a Rektori Hivatal intézte. A kapcsolatok koordinálására 1972-ben állították fel a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát. (tagjai: rektorhelyettes, a karok dékánhelyettesei, a személyzeti osztály vezetője, az MSZMP és a szakszervezet képviselője, valamint a KISZ külügyi referense.) A kapcsolatok ugrásszerű fejlődése tette szükségessé 1980-ban a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának megszervezését, amely a napi ügyintézést végezte. Vezetője természetesen tagja lett a bizottságnak is, amely ülésein természetesen csak az elvi jelentőségű ügyeket tárgyalta. A bölcsészkari bizottság 1990-ben, a Nemzetközi Titkárság 1992-ben kezdte meg működését.

            Az iratokat évenként rendeztük. Közöttük az egyetemi Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának néhány jegyzőkönyve, a tanárok és diákok cseréje, a tanszékek külkapcsolataira vonatkozó jelentések, az egyetem külföldi intézményekkel kötött egyezményeire, külügyi programok - és jelentések összeállítására vonatkozó iratok találhatók.

            Az iratanyag 1956-tól a 70-es évek közepéig töredékesen maradt fenn, ezután az 1988-as, 1990-es és 1991-es évet kivéve teljesnek mondható. A 80-as évektől a külkapcsolatokra vonatkozó iratok nagyobbik részét külön gyűjtötték, s ezért ebben az állagban helyeztük el. Ezeket a Dékáni Hivatal mutatókönyveinek segítségével lehet kutatni, az állag többi része egyenkénti átnézéssel kutatható. Külön hangsúlyozandó, hogy a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó iratok másik része a Dékáni Hivatal iktatott iratai között található.

 

1.

doboz

 

1956-1970

 

2.

 

1971-1972

 

3.

 

1973

 

4.

 

1979

 

5.

 

1980

 

6.

 

1981

 

7.

 

1981-1982

 

8.

 

1983-1984

 

9.

 

1984-1985

 

10.

 

1986-1987

 

11.

 

1989

 

12.

Oktatók kiutazásai

1989

 

13.

Külföldi vendégek

1989

 

14.

 

1992

1-147. sz.

15.

 

1992

148-211. sz.

16.

 

1992

214. sz.

17.

 

1992

218-329. sz.

18.

 

1992

330-396. sz.