8/r. Jegyzetügyek

1965-1991

5 doboz = 0,60 ifm

 

            Az egyetemi jegyzet- és tankönyvügyeket a Rektori Hivatal Oktatási Osztálya intézte. Az oktatási rektorhelyettes terjesztette fel a karok igényeit, a megjelentetni kívánt jegyzetek listáját a minisztériumba, ahol megtörtént az engedélyezés. A kar oktatási dékánhelyettese és a tanszékek segítségével évenként összeállította a tankönyvek és jegyzetek listáját, s továbbította a rektorhelyettesnek. A Dékáni Hivatalban az ügyintézést a jegyzetfelelős végezte. A rektorhelyettes adta ki a jegyzetírásra a megbízásokat, melyet a kar továbbított a szerzőnek.

            Az iratok között lektori jelentések, megbízások, kimutatások, s a kiadáshoz kapcsolódó levelezés található.

            Érdekességként említjük, hogy 1989-ből fennmaradt egy lista az elavult, selejtezésre ítélt kiadványokról is. Az iratok évrendezettek, egyenkénti átnézéssel kutathatók.

 

1.

doboz

1965-1971

évek

2.

"

1972-1975

3.

"

1976-1983

4.

"

1984-1987

5.

"

1988-1991