8/p. Tanulmányi bizottság

1991-1993

3 doboz = 0,36 ifm

 

            A kari Tanulmányi Bizottságot 1987 decemberében állították fel, s hat évig működött. Megalakulásakor dékánhelyettes irányította, tagjai az oktatók közül kerültek ki. A későbbiekben a hallgatók képviselői is részt vettek a bizottság munkájában. Feladatai a hallgatók különféle tanulmányi ügyében való döntéshozatal volt. /pl. vendéghallgatók, halasztások, szakfelvétel, felmentések, demonstrátori pályázatok/

            Az 1991-ben és 1992-ben keletkezett iktatott iratok mutatókönyve megvan, az 1993-as év töredékes anyagát egyenkénti átnézéssel lehet kutatni.

 

1.

doboz

Iratok

1991

évek

2.

Iratok

1992

3.

Iratok

Iktatók, mutatók

1992-1993

1991-1992