8/o. Tudományszervezési Csoport

1956-1995

16 doboz = 1,92 ifm

 

            A Dékáni Hivatal működése során már az 1950-es évek közepétől előfordult az, hogy a tudományos ügyek egy részét külön kezelték. Ez a jelenség az 1980-as években vált igazán tömegessé, amikor a hivatalon belül külön tudományszervezőt alkalmaztak. A fejlődés következő állomásaként állították fel a Tudományszervezési Csoportot /1990-től/.

            Az iratok iktatása továbbra is a Dékáni Hivatalban történt. Ez azonban az esetek döntő többségében elmaradt, ehelyett az egyes dossziékra a következő feljegyzést vezették rá:"tudományszervezés", "pályázatok", "elszámolások", "kutatási beszámolók", "levelezés" stb.

            A rendezés során az állag elejére került a repertórium előző kiadásában 8/k jelzet alatt feltüntetett két doboznyi irat. Ezt a tudományos ügyekre vonatkozó évrendezett vegyes levelezés, majd az egyes pályázatok több évet átfogó dossziéi követik.

            A pályázatokat fajtájuk szerint /pl.: OTKA, TsH/, s ezen belül témavezetőnként tartották nyilván. Az 1981 és 1991 közötti időszakból fennmaradt a pályázati kódszámok mutatója is. Az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók.

 

1.

doboz

Tanszéki tématervek                                     

1964-1965.

évek

2.

Disszertációk tézisei és egyéb tudományos ügyek

1956-1969.

3.

Vegyes iratok                           

1975-1984.

4.

          

1985-1986.

5.

          

1987-1988.

6.

          

1989-1992.

7.

Pályázatok

1981-1985.

8.

Vegyes iratok

1981-1991.

9.

Pályázatok                                

1984-1986.

10.

Pályázatok OTKA

1984-1991.

11.

Pályázatok OTKA, AKA

1984-1991.

12.

Pályázatok

1986-1990.

13.

Pályázatok OTKA

1986-1991.

14.

Pályázatok OTKA, TS4

1986-1992.

15.

 

Pályázatok OTKA, AKA

1986-1990

16.

Pályázatok TEMPUS 1990

                   FEFA 1992-1995

1990-1995