8. Bölcsészettudományi Kar

 

1773-1996  

1405 doboz, 1003 kötet = 216,09ifm

 

 

            A Nagyszombati Érseki Egyetemen 1635-ben két karon indult meg a tanítás: a Facultas Theologicán és a Facultas Philosophicán. A magyar nyelvű oktatás bevezetése óta a Facultas Philosophica neve Bölcsészeti vagy Bölcsészettudományi Kar. Ezt "bölcsészeti tanfolyam"-ként emlegették, mivel hosszú ideig előkészítő jellege volt: az Egyetem többi fakultására csak e tanfolyam elvégzése után lehetett tovább lépni.

            A tudományos munka mellett a Kar feladata volt a tanárok képzése is. Ezért alakult meg 1862-ben a Tanárvizsgáló Bizottság, majd 1870-ben a Tanárképző Intézet. Szervezetileg ugyan mindkettő független volt, de szorosan a Kar mellett működött. Megszűnésük után a Dékáni Hivatalon belül megszervezett Tanulmányi Osztály vette át munkájukat.

            Az 1949. évi reform alapvető változást hozott a Karon, mely 1949. május 16-tól kettévált: a természettudományokkal foglalkozó tanszékek (intézetek) külön Természettudományi Karrá alakultak. Az újabb szervezeti változás következtében a Nyelv- és Irodalomtudományi, illetve a Történettudományi Kar 1953-tól 1957-ig külön dékáni hivatallal - s így önálló karként - működött. 1957-ben a két kar ismét egyesült, és Bölcsészettudományi Kar néven működik napjainkban is.