Kezdőlap

Emlékülés a jezsuiták nagyszombati letelepedésének 450. évfordulója alkalmából

2011. október 7-én a Faludi Ferenc Akadémia Pray György Egyháztörténeti Műhelye tudományos konferenciát szervezett „Emlékülés a jezsuiták nagyszombati letelepedésének 450. évfordulója alkalmából” címmel, amelynek a jezsuiták központi intézménye, a Párbeszéd Háza nyújtott helyszínt. A Pray György Egyháztörténeti Műhely célja támogatni a magyar jezsuiták történetének kutatását, új adatok feltárását és közzétételét. A magyar jezsuiták a 2011. évben ünneplik magyarországi letelepedésüknek és működésüknek kerek 450. évfordulóját. A rendnek a magyar katolicizmus fenntartásában, működtetésében betöltött szerepe mellett a magyar művelődés és kultúra alakításában is elévülhetetlen érdemei vannak. A legismertebb magyar jezsuita, Pázmány Péter által 1635-ben alapított nagyszombati egyetem – a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődje – mellett a jezsuita rend tartotta fenn a 17-18. században a magyar felsőfokú oktatást (kassai egyetem - 1657) és a középfokú iskolahálózat nagyobb részét. A konferencia elsősorban a rend magyarországi megtelepedésére és az első évszázad tevékenységének történetére emlékezett. Az előadások sorát gazdagította Szögi László és Varga Júlia előadása.

A PROGRAM:

Emlékülés a jezsuiták nagyszombati letelepedésének 450. évfordulója alkalmából

2011. október 7. (péntek)

Köszöntő, bevezető előadás

15.00-15.20: Forrai Tamás Gergely SJ tartományfőnök köszöntője: Intellektuális apostolság a jezsuita küldetésben

I. rész:

15.20- 15.40: Granasztói György (ELTE, professzor emeritus): Nagyszombat a jezsuiták letelepedése idején. A város, mint barokk társadalmi küzdőtér

15.40-16.00: Fazekas István: (Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség): Oláh Miklós mint a jezsuiták letelepítője

16.00-16.20: Szögi László (Egyetemi Könyvtár főigazgatója): Magyar diákok európai jezsuita egyetemeken.

Részletek Bach D-dúr szvitjéből Ács Ferenc gordonkaművész előadásában

II. rész:

16.40-17.00: József Halko (teológus, egyháztörténész, Pozsony): Jezsuiták pozsonyi működése a 17. században

17.00-17.20: Varga Júlia (ELTE Egyetemi Levéltár, igazgató-helyettes.): A kolozsmonostori jezsuita misszió és gimnázium a 17. században

17.20-17.40: Kovács Eszter (OSZK Könyv- és művelődéstörténeti kutatások osztálya): A magyarországi jezsuiták cseh kapcsolatai az első száz évben.


 
< Előző   Következő >