11/f. A tudományos munkával kapcsolatos iratok

1960-1995

24 doboz = 2,88 ifm

 

            A 60-as évek elejéig a tanszékeken folyó tudományos kutatásokat a Magyar Tudományos Akadémia irányította, az anyagi fedezetet is különböző célhitelek útján ő biztosította.

            A tanszéki kutatások fontosságának elismerése után a tanszékek nagy részén a Művelődésügyi Minisztérium vette át a kutatás anyagi támogatását, amelybe jelentős műszerberuházások is belefértek. Emellett az MTA továbbra is támogatott különböző tanszékeket, ahol akadémiai kutatócsoportokat szervezett.

            Az állagban a tanszékek kutatási tervei, pályázatai, valamint beszámoló jelentései találhatók, emellett a Kari Tudományos Bizottság jegyzőkönyveinek néhány darabja is megtalálható. Az anyag darabonkénti átnézéssel kutatható.

 

1.

doboz

 

1960-1961.

1964-1965.

2.

 

1962-1963.

1965-1966.

3.

 

1964-1965, 1968.

4.

Tantervek, beszámolók

1975.

5.

Tantervek, beszámolók+ értékelésük

1975.

6.

(Nemzetközi) kutatási pályázatok

1978.

7.

Kutatási terv, statisztika, pályázati elbírálás

1979.

8.

Kutatási terv

1976-1980.

9.

Kutatási beszámolók                

1976-1980.

10.

K-jellegű kutatási beszámolók

1980.

11.

Kutatási jelentés

1980.

12.

Kutatási beszámolók

1971-1981.

13.

Kutatási beszámolók

1971-1981.

14.

Pályázatok                                                   

1982.

15.

Kutatási tervek, beszámolók    

1983-1984.

16.

Kutatási tervek, beszámolók    

1985.

17.

Pályázatok (OKKFT + Ipari Min.)

1985.

18.

Kutatási témák és beszámolók

1985.

19.

MM pályázatok

1986.

20.

Műszer pályázatok                   

1983-1987.

21.

OTKA 

1985-1990.

22.

Pályázatok

1989.

23.

Pályázatok

1990.

24.

Tudományos Tanács

1995.