A Nagyszombati Egyetem Hittudományi Karának hallgatósága 1635-1773. Budapest, 2011. 430 p.

Kádár Zsófia – Kiss Beáta – Póka Ágnes: A Nagyszombati Egyetem Hittudományi Karának hallgatósága 1635-1773. Budapest, 2011. 430 p.


Tartalom

 
Előszó
  5
Bevezető
  7
Források
  8
Hallgatói létszám
  9
Szemináriumok: a nagyszombati egyetem teológiai karának kollégiumai
 15
Egyházi tisztségek, szerzetesrendek és teológiai kari tanulmányi modellek
 17
Származási helyek – a nagyszombati egyetem vonzáskörzete
 21
A hallgatok „nemzetiségi” megoszlása
 27
A hallgatók társadalmi státusa
 31
Nagyszombati teológus hallgatók más egyetemeken
 32
Az adatbázis készítéséhez felhasznált források, forráskiadványok, adattárak
 34
Felhasznált irodalom
 36
A források közlésének módja – az adattár szerkezete
 39
Adattár
 49
Helynévmutató
327
Személynévmutató
344
Zusammenfassung
425